Ann-Christine Hansson ny chef för Äldreförvaltningen i Stockholms stad

Ann-Christine Hansson kommer närmast från en befattning som äldreomsorgschef i Huddinge kommun.

- Äldrefrågorna är högt prioriterade i Stockholm och det ligger många frågor på äldrenämndens bord. Jag ser mycket fram emot att samarbeta med Ann-Christine Hansson och skapa en välfungerande omsorg där Stockholms äldre har stort inflytande över innehållet i omsorgen, säger äldrenämndens ordförande Torun Boucher (V) i ett pressmeddelande från Stockholms stad.

Ann-Christine Hansson har verkat i ledade befattningar inom äldreomsorg sedan slutet av 1980-talet. Hon tillträder sin nya tjänst den 17 augusti.

Äldreförvaltningen i Stockholms stad ansvarar för kommunövergripande verksamhetsutveckling, utbildning, samordning och uppföljning av stadens äldreomsorg samt samverkan med Stockholms läns landsting och lärosäten. Även Stockholms Trygghetsjour som ansvarar för drift och mottagning av trygghetslarm ingår i Äldreförvaltningen. Förvaltningen har 120 medarbetare och en årlig omsättning på 230 miljoner kronor. Äldreförvaltningen rapporterar till äldrenämnden.

Publicerad 2015-06-22
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 22 juni 2015 - 10:34 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår