Anmäl dig nu till seminarium om vård i livets slutskede

Varje år dör mellan 90 000 och 100 000 personer i Sverige. De allra flesta behöver palliativ vård före döden. Men tillgången till vård vid livets slut är ojämlik över landet. Därför har Socialstyrelsen tagit fram ett nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede.

Den 26-27 september håller Äldrecentrum tillsammans med KSL ett seminarium om palliativ vård. Föreläser gör bland annat Susanne Lind, leg. sjuksköterska och doktorand som pratar om innehållet i Socialstyrelsens kunskapsstöd. Per Anders Hedman, palliativ läkare ger en historisk odyssé över den palliativa vården i Sverige. Per Anders Hedman berättar också om Palliativregistret som är ett nationellt kvalitetsregister för alla som vårdar människor i livets slut.

Seminariet vänder sig i första hand till chefer, läkare, sjuksköterskor och övrig personal i vården.

Publicerad 2013-09-04
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 04 september 2013 - 15:42 © Äldrecentrum

Kontakt

Annica Dominius
KSL 
Tel: 08-508 362 37

Kerstin Witalis

Utvecklingsledare Äldrecentrum,  Svenska Palliativregistret
Tel: 08-690 58 45


Anmälan och program

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår