Angelägen konferens om växande grupp äldre personer med utvecklingsstörning

Med en växande grupp äldre personer med utvecklingsstörning krävs mer kunskap och nya förhållningssätt - både vad gäller vård, stöd och bemötande.

Riksförbundet FUB, Carpe, Hjälpmedelsinstitutet, Stiftelsen Äldrecentrum och Svenskt demenscentrum bjuder in till "Vi blir också äldre! Levnadsvillkor för personer med utvecklingsstörning som åldras" - en konferens som synliggör de utmaningar som finns och lyfter fram de senaste rönen inom forskningen. Konferensen hålls i Stockholm den 14 november 2013.

Läs mer här >>

Publicerad 2013-01-14
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 14 januari 2013 - 16:11 © Äldrecentrum

Kontakt

Bengt Larsson
Utvecklingschef
Tel: 08-690 58 39

Hanna Fredholm

Vikarierande informationsansvarig
Tel: 08-690 68 91


Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår