Ändra vanor och skörda frukterna – även efter 75

Att vara fysiskt aktivt, inte röka, ägna sig åt fritidsaktiviteter och ha ett rikt socialt liv ger äldre extra år.

ARC, Aging Research Center -doktoranden Debora Rizzuto och hennes kollegor har tittat på sambandet mellan en rad hälsorelaterade faktorer och livslängd hos äldre Stockholmare. Nästan 2 000 personer, 75 år och äldre, från stadsdelen Kungsholmen, deltog i studien som pågick i 18 år.

Resultaten visar att en hälsosam livsstil och ett rikt socialt nätverk ökar livslängd för personer över 75 år. De som hade en kombination av hälsosamma vanor, minst en fritidsaktivitet i veckan och en rik eller måttlig socialt tillvaro levde i genomsnitt fem år längre. Totalt kunde män med en sådan låg-risk profil förvänta sig hela sex extra år. Liknande men något svagare mönster hittades även bland de som var 85 eller äldre och de som var kroniskt sjuka.

– Fysiskt aktivitet hade störst effekt. De som regelbundet simmade, gymnastiserade eller promenerade blev i genomsnitt två år äldre än de som inte gjorde det, säger Debora Rizzuto.

Hon ville också påpeka hur viktigt det är att rökare fortsätter försöka sluta. De som slutade röka när de var medelålders hade nämligen samma ökade livslängd som de som aldrig rökte.

– Tyvärr fanns det inte tillräckligt många i studien som slutade röka senare än så för att kunna analysera effekten av senare rökstopp. Men våra resultat tyder på positiva effekter även där, säger Debora.

 

Kimberly Kane

Publicerad 2013-10-29
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 29 oktober 2013 - 13:15 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår