Allvarliga problem med äldres tandhygien

Fler tänder i munnen. Det har dagens 70-åringar. Men de drabbas också oftare av allvarliga problem. Mediciner och sjukdom gör att tänderna blir dåliga. Munhygien bland äldre är eftersatt. 

Du minns säkert mormors tandprotes i ett glas på nattygsbordet. I dag är det en ovanlig syn. I stället för en tandprotes i ett glas på bordet har de äldre konstgjorda tandkronoroch bryggor i munnen. Men fina tandproteser kan också skapa problem. När den äldre inte har motoriken för att kunna borsta tänderna samlas bakterier under dem. Ser inte omvårdnadspersonalen upp riskerar de äldre att få infektioner som i slutändan kan gå så långt att de bryter ner ett friskt käkben.

- Det finns så otroligt mycket fler tänder i sjuka munnar i dag än vad det fanns förr i tiden, säger tandläkaren Pia Skott och visar den ena diabilden med misskötta tänder efter den andra.

Hon är klinikchef för den nystartade tandkliniken Akademiskt centrum för äldretandvård (ACT) som inriktar sig på just äldre personers tandhälsa. Vanligtvis ägnar hon sig åt klinisk forskning och praktik, men i dag (i måndags) gästföreläser hon och kollegan Charlotta Elleby på Äldrecentrums seminarium.

- Vi som kan tänder behöver lära oss mer om äldre och de som har kunskap om äldre behöver lära sig mer om tänder. Det är otroligt viktigt att vi sammarbetar och samverkar över våra kompetensområden, men även över kommun och landstingsgränser.

Budskapet under föredraget är solklart. Tänder är till för att användas och skötas om, gärna flera gånger om dagen. Det gäller även konstgjorda bryggor och fastskruvade tandproteser. Men vad gör man om man är gammal och inte har motoriken att borsta tänderna, om man drabbats av en stroke, eller lider av en demenssjukdom?

- De som är här i salen i dag har ett jättetufft jobb. De måste vara väldigt påhittiga för att möta patienten där den är i stunden, säger Pia Skott och ger en eloge till den samlade åhörarskaran på 40 personer som jobbar inom vård och omsorg och som samlats i ABF-husets föreläsningssal för att lära sig mer om äldre och deras tänder.

Alla jobbar de med målgruppen äldre och känner väl igen problematiken i att vårda en patient eller vårdtagare som drabbats av sjukdom och som inte förstår varför personalen vill borsta tänderna eller sköta om den äldres munhygien.


- Det här är en tickande bomb! Ingen pratar om tänderna, men det är ett jätteviktigt och stort problem. Man biståndsbedömer allt möjligt. Men tänderna glömmer man bort, säger Monica Borg, vårdbiträde från Nockebyhus som var en av de 40 åhörarna.

- Det som inte görs förebyggande leder till både fysiskt lidande och skapar ett psykosocialt problem. Det är bra att ha fått en större insikt. Nu känner jag att jag har ett underlag och en röst för det jag tycker är viktigt och jobbar med. Alla borde gå på det här föredraget, säger hon.

Här instämmer Charlotta Elleby som under dagen lyfte Försäkringskassans tandvårdsförsäkring som många äldre har rätt till, men inte känner till.

Fotnot:Föredraget hölls i Äldrecentrums regim. Föreläsarna och tandläkarna Pia Skott och Charlotta Elleby arbetar för Akademiskt centrum för äldretandvård, som är ett samarbete för odontologi vid Karolinska institutet, Folktandvården Stockholms län och stiftelsen Stockholms sjukhem.

Publicerad 2014-02-20
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 20 februari 2014 - 13:11 © Äldrecentrum

Länk

För mer info om Akademiskt centrum för äldretandvård, ACT, klicka här.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår