Äldres inflytande ska märkas i miljön

I Äldre i Centrums sista nummer för 2011 skriver Eva Frunk Lind, Direktören för Äldreförvaltningen i Stockholms stad krönikan för Äldrecentrum. Hennes tankar om äldreomsorgen i staden kan du läsa här:  

I begreppet äldreomsorg ingår mycket. Det har jag blivit varse sedan i början av 2011 då jag blev chef för äldreförvaltningen i Stockholms stad. Äldres livsvillkor debatteras livligt. I Almedalen i somras lyssnade jag på Äldrecentrum och Monika Olin som skrivit boken Säg ifrån. Frågor om självbestämmande, eget ansvar och den äldres egen vilja betonas allt mer. I centrum för engagemanget står ofta de äldres boendesituation. Det gör det för mig också.

I sex års tid följde min syster och jag vår mamma som bodde på ett vård- och omsorgsboende i Stockholm. Mycket var bra där. Vi inredde hennes rum så att det blev både trevligt och vackert. Det fick vi många kommentarer från personalen om, som kunde komma in och sätta sig bara för att det var så trevligt. Vi påverkas alla av miljön. Jag tror att det ger innehåll och mening i livet, om det är vackert omkring oss. Britt-Maj Wikström skriver i sin bok Estetik och omvårdnad (2009) att ”Livets essens saknas om man inte får göra bekantskap med de estetiska uttrycksformerna. De bidrar till att utveckla och förstärka värden som berikar och ger mening i människors liv”.

Vi har startat projektet Rum för hälsa på ett vård- och omsorgsboende i Bromma. Målet är att omvandla boendets gemensamma ytor till trivsamma och vackra rum där samtal och gemenskap kan växa. Kompetensutveckling och samverkan mellan forskning och verksamhet är angeläget att satsa på. Det ovan nämnda exemplet på projekt som syftar till att påverka boendemiljö kommer jag att fortsätta att prioritera. Våra vård- och omsorgsboenden ska kännetecknas av hög kvalitet och vackra miljöer.

 

 

Eva Frunk Lind, direktör för äldreförvaltningen

Publicerad 2011-11-28
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 28 november 2011 - 14:58 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår