Äldreomsorg utan biståndsbeslut - hur kan det se ut?

Äldreomsorg utan biståndsbeslut - hur kan det se ut? Det var titeln på en av seminarierna som Äldrecentrum deltog i under Almedalsveckan. Seminariet arrangerades av Akademikerförbundet SSR och drog fullt hus.

Allt fler kommuner inför olika modeller med förenklad biståndsbedömning. Men hur kan det organiseras i praktiken? Och vilka konsekvenser kan det få, framför allt för den äldre, men också för biståndshandläggarnas och omsorgspersonalens yrkesroller? Det var frågeställningen till seminariet som inleddes av Ellen Heldahl, Särskild utredare till Äldreutredningen som berättade om sitt uppdrag. Ellen ska på regeringens uppdrag lämna förslag på vad som krävs för att kunna erbjuda en trygg och god äldreomsorg. Ett av de områden som utredningen ska fokusera på är en förenklad och mer ändamålsenlig biståndsbedömning.

- Vi måste bli bättre på att följa upp den omsorg som ges sa Ellen som även förespråkade förebyggande hembesök som man har i Danmark.

- En bättre omsorg gynnar även sjukvården och idag har vi för många stuprör. Vi behöver ta ett större grepp om biståndshandläggningen sa Ellen.

Vem skall bestämma vad i hemtjänsten?

Efter Ellens presentation var det dags för Ingrid Hjalmarson, utredare vid Stiftelsen Äldrecentrum och författare till rapporten " Vem skall bestämma vad i hemtjänsten", en kunskapssammanställning som beskriver de äldres situation och behov av stöd och hjälp, hur samhället möter dem som är i behov av hemtjänst samt hemtjänstpersonalens och biståndshandläggarnas situation.

- Sedan vi lagstiftade om biståndshandläggningen har mycket hänt, både i samhället och i de äldres förhållande. Idag ser vi att de äldre som söker hjälp behöver råd och stöd samt vill ha mer inflytande över den utförda hemtjänsten.

Vem ansöker om hemtjänst? Forskningen visar att det ofta är en ensamstående person som är 85 år och äldre med kognitiva problem. I rapporten beskriver Ingrid hur det vore önskvärt att biståndshandläggaren blir en äldrevägledare istället för en grindvakt.

- Den önskade situationen är att kommunen skulle kunna säkra upp kvalitén genom uppföljningar.

- De äldre ska få vad de har behov av


 Efter Ingrids presentation bjöds Barn- och äldreminister Maria Larsson, (KD) upp till scenen för en debatt med Christina Tallberg, Förste vice ordförande, PRO, Anna Werkelin Ahlin, Utredare på Kommunal. Heike Erkers, Förbundsordförande på Akademikerförbundet SSR. Riksdagsledamot Christer Engelhardt, (S), samt Ellen Heldahl och Ingrid Hjalmarson.

- De äldre ska få vad de har behov av sa Maria Larsson som höll med Ingrid Hjalmarson om att äldre inte önskar mer hjälp än vad de behöver.

Även Riksdagsledamot Christer Engelhardt, (S) menade att hemtjänst timmar som inte är biståndsbedömda skulle kunna bli verkligt inom en snar framtid. Men med förbehållning att det då behövs nationella riktlinjer så att det inte blir olika över kommungränserna.

Bland vissa paneldeltagare fanns det en oro att makten skulle läggas hos utförarna och inte hos den äldre.
- När jag blir äldre vill jag välja själv och kan jag inte det så vill jag att samhället tar hand om mig på bästa sätt.

Christina Tallberg, Förste vice ordförande, PRO menade att den gruppen som bistånds bedöms ofta i ett utsatt läge och blir kränkt av att bli ifrågasatt kring sin personliga omvårdnad.
- Alla som fyllt 75 år ska kunna disponera 9 timmar i månaden enligt ett nytt förslag från PRO.

Anna Werkelin Ahlin, Utredare på Kommunal lyfte förutsättningarna för sina medlemmar att göra ett bra arbete
- Visstidsanställningarna ligger på 30 procent inom hemtjänst företagen idag och då går det inte att skapa kontinuerlighet. Personalens förutsättningar ger utfall på hur den äldres omvårdnad blir.

Rapporten "Vem skall bestämma vad i hemtjänsten? " kan laddas ner i kolumen till höger alternativt beställas via info@aldrecentrum.se

 

I länken till höger kan du även se videon från seminariet


Publicerad 2014-07-07
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 07 juli 2014 - 13:11 © Äldrecentrum

Rapporten

Kontakt

Ingrid Hjalmarson
Utredare
Tel: 08-690 58 13
ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår