Äldreforskningens hus medverkar i Almedalen

I år är det valår och äldrefrågan är het på den politiska dagordningen. Därför kommer utredare och forskare från Äldreforskningens hus att delta i Almedalen. Det blir femte året i rad som vi är med och lyfter vård och omsorgsfrågorna under politikerveckan i Visby, ett evenemang som iår spås slå publikrekord. 


Seminarium nr 1Att styra och leda äldreomsorg. Hur går det till och vad kan förbättras?

Medverkan från Äldrecentrum: Professor Mats Thorslund
Arrangör:
Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS)
Dag:
Söndag 29/6 2014 14:00 - 15:50
Plats:
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan)

Vad kännetecknar verksamhetsstyrningen av äldreboenden i Sverige? Varierar styrningen beroende på geografiskt läge, vem som äger det eller om det är konkurrensutsatt? Påverkar styrningen den omsorg som ges? En ny rapport från SNS och IFN "Att styra och leda äldreomsorg. Hur går det till och vad kan förbättras?" bidrar med kunskap om hur äldreboenden styrs och leds, diskuterar god verksamhetsstyrning och vilka förbättringsmöjligheter som finns. Studien bygger på en väletablerad metod, som har använts för att mäta kvalitet på ledning och styrning inom en rad branscher, bland annat vård och omsorg, i olika länder. Tidigare studier visar att god styrning och ledning sammanhänger med lönsamhet, produktivitet och vårdkvalitet. Metoden används nu för första gången för att studera äldreboenden i Sverige. Resultaten diskuteras med forskare och verksamhetschefer inom äldreomsorgen.

Medverkande: Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning och SNS. Jannis Angelis, docent i industriell ekonomi, Kungliga Tekniska högskolan och Institutet för Näringslivsforskning. Paula Blomqvist, fildr vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Mats Thorslund, professor i socialgerontologi, Karolinska Institutet. Madeleine Klingryd, regionchef, Attendo. Helena Piensoho, verksamhetschef, Vingslaget en del av Bräcke Diakoni. Mia Odabas, moderator och ekonomijournalist.

Seminarium nr 2Promenera för ett demensvänligt samhälle

Medverkan från Demenscentrum: Verkställande direktör Wilhelmina Hoffman
Arrangör: Svenskt Demenscentrum
Dag: tisdag 1/7 2014 10:00
Plats: Vi samlas kl 10.00 vid Lasarettsgatan/Snäckgärdsvägen och vandrar tillsammans ned mot Hamnplan.

Gå med oss och visa ditt stöd. Tillsammans med bland annat Jane Lindell Ljunggren (känd från SVTs TV serie "världens bästa äldreboende") Alexandra Charles, Wilhelmina Hoffman och Pia Lindell kan du promenera för ett demensvänligt samhälle.

Medverkande
: Jane Lindell Ljunggren grundare av demensboendet Hattstugan tillsammans med sin syster Pia Lindell. Wilhelmina Hoffman, verksamhetschef Silviahemmet, Stockholm, föreståndare Svenskt Demenscentrum. Alexandra Charles grundare till 1,6 miljonerklubben

Seminarium nr 3 Äldreomsorg utan biståndsbeslut - hur kan det se ut?

Medverkan från Äldrecentrum: Utredare Ingrid Hjalmarson 
Arrangör: Akademikerförbundet SSR
Dag: 2/7 2014 11:30 - 12:30
Plats: Kårhuset Rindi, Donnersgatan 1

Allt fler kommuner inför olika modeller med förenklad biståndsbedömning. Och regeringen har tillsatt en utredning som ska se till att det finns ett tydligt lagstöd för en sådan utveckling. Men hur kan det organiseras i praktiken? Och vilka konsekvenser kan det få, framför allt för den äldre, men också för biståndshandläggarnas och omsorgspersonalens yrkesroller? Seminariet bygger på Äldrecentrums rapport "Vem ska bestämma i hemtjänsten" som är beställd av Akademikerförbundet SSR, Kommunal och PRO.

Medverkande
: Maria Larsson, (KD), Barn- och äldreminister. Ingrid Hjalmarson, Utredare, Stiftelsen Äldrecentrum. Ellen Heldahl, Särskild utredare, "Äldreutredningen". Anna Werkelin Ahlin, Utredare, Kommunal. Heike Erkers, Förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR. Christer Engelhardt, (S), Riksdagsledamot. Christina Tallberg, Förste vice ordförande, PRO. Camilla Sköld, Moderator, Akademikerförbundet SSR.

Seminarium nr 4Nya vägar till ökad livskvalitet

Medverkan från Demenscentrum: Verkställande direktör Wilhelmina Hoffman

Arrangör: Digital Live Arena tillsammans med Kulturrådet, Norrbottens Läns Landsting, Betaniastiftelsen, Studio Acusticum, Piteå Kommun
Dag:
3/7 2014 10:00 - 14:00
Plats:
Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43

Att åldras med konsten och kulturen närvarande. Om förutsättningar för digitalt kulturutbud i vårdmiljöer. Paneldebatt, samtal och föreläsningar

11.50 – 13.00 Människan som kulturell varelse genom hela livet? Paneldiskussion: Daniel Brattgård, sjukhuspräst Helena Wessman, tillträdande konserthuschef Berwaldhallen, Wilhelmina Hoffman, verksamhetschef, Silviahemmet, Kerstin Brunnberg, ordf. KUR, Elisabeth Lax, div. chef NLL, Mats Svegfors, Styrelseled. Betaniastiftelsen

 

Seminarium nr 5 Fler och fler blir äldre och äldre- hur planerar politiker och samhälle en bra vård och omsorg?

Medverkan från Demenscentrum: Verkställande direktör Wilhelmina Hoffman
Arrangör: 1,6 & 2,6 miljonerklubben
Dag: 3/7 2014 14:00 - 16:30

Är det kanske dags att lyfta ut vård och omsorg ur politiken?Är vården/omsorgen för äldre personer underfinansierad? Vad innebär ett bra äldreboende?Har läkare och vårdpersonal tillräcklig utbildning i geriatrik? Vi belyser, diskuterar och debatterar.

Medverkande: 
Gunnar Akner, professor, Örebro Universitet. Wilhelmina Hoffman, överläkare, SvDemenscentrum. Alexandra Charles, ordförande, 1,6 & 2,6 miljonerklubben. Solveig Ternström, skådespelare. Ingela Stenson, strateg, United Minds. Thorbjörn Larsson, VD, Vårdalstiftelsen.

 

Bjud in oss! 

Forskare och utredare från Äldreforskningens hus finns på plats i Visby under Almedalsveckan. Ta chansen och bjud in oss till seminarier, debatter och utfrågningar. Eller bara ett samtal på tu man hand. Kontakta vår kommunikatör Katrin Tonnes, 070-001 15 76, katrin.tonnes@aldrecentrum.se

 


Publicerad 2014-06-03
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 03 juni 2014 - 11:06 © Äldrecentrum

Kontakt

Katrin Tonnes 
Kommunikationsansvarig

Tel: 08 690 68 52
katrin.tonnes@aldrecentrum.se

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår