Äldreforskningens hus på plats i Almedalen

Almedalsveckan i Visby har utvecklats till en av de viktigaste arenorna för politisk debatt i Sverige. Medverkar gör bland annat politiska partier och intresseorganisationer. Forskare och utredare från Äldreforskningens hus finns med för att sätta äldrefrågorna på agendan.

Almedalsveckan 2012

Seminarium nr 1Ättestupa eller god vård - vem vågar och vem bryr sig?
Tisdag 3 juli, kl. 08:00-09:30

Medverkar från Äldreforskningens hus: Elisabeth Rydwik, ARC, Sjukgymnastförbundet sektion för äldres hälsa
Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: PRO; Sektionen för äldres hälsa, Sjukgymnastförbundet; Demensförbundet; Riksförb. för sjuksköterskor inom äldrevård; Föreningen Sveriges Arbetsterapeuter

Viken kompetens behövs för framtidens äldrevård och äldreomsorg? Hur ska den bemannas? Hur kan vi implementera evidensbaserad kunskap i dagens äldrevård och omsorg för att kunna möta framtidens krav? Vilken bemanning behövs för att kunna arbeta evidensbaserat?


Seminarium nr 2Leder ökad granskning till bättre äldreomsorg?

Tisdag 3 juli, kl. 11.00-12.00

Medverkar från Äldreforskningens hus: Pär Schön, utredare och forskare, Stiftelsen Äldrecentrum och ARC
Plats: Erlanderska rummet, Clarion Hotell Wisby
Arrangör: Ernst & Young

Kvalitetsbristerna i äldreomsorgen har fått stor uppmärksamhet under det senaste året. Aktörer från såväl den offentliga som den privata vårdsektorn kräver skärpt granskning. Men är detta tillräckligt för att få bukt med utmaningarna?


Seminarium nr 3Vågar man bli gammal i Sverige?
Tisdag 3 juli, kl. 11.00-12.00

Medverkar från Äldreforskningens hus: Sven Erik Wånell, direktör, Stiftelsen Äldrecentrum
Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Bräcke Diakoni

Vilka rättigheter har våra äldre och hur säkerställs de inom vård och omsorg? Kan nya kompetenser vara en del av lösningen? Och hur kan det vara låg status att ta hand om våra föräldrar? Ett seminarium om hur vi kan skapa en äldreomsorg med hög kvalitet trots begränsade resurser.


Seminarium nr 4Framtidens kompetensförsörjning – behövs en ny svensk modell för lärande på arbetsplatser?
Tisdag 3 juli, kl. 13:00–14:00

Medverkar från Äldreforskningens hus: Kerstin Sjösvärd, huvudprojektledare ArbetSam
Plats: Donnerska huset, Donnersplats, Visby
Arrangör: Europeiska Socialfondens temagrupp Arbetsplatslärande och omställning i arbetslivet

Välkommen till en paneldebatt om hur framtidens kompetensförsörjning kan utformas genom en ny svensk modell för anställdas lärande på arbetsplatser med avstamp i Europeiska socialfondens stöd till kompetensutveckling. I paneldebatten medverkar arbetsgivare, fackförbund och projekt.


Seminarium nr 5Hur väljer vi omsorg efter kvalitet om ingen mäter den?
Onsdag 4 juli, kl.  11:45-12:45

Medverkar från Äldreforskningens hus:
 Sven Erik Wånell, direktör, Stiftelsen Äldrecentrum
Plats: Almegas tält, Strandvägen 4
Arrangör: Vårdföretagarna, Vårdförbundet och Stiftelsen Äldrecentrum

Äldre vill själva ha möjlighet att välja och välja bort alternativ inom äldreomsorgen och det valet underlättas om det finns bra information tillgänglig om alternativen. Men vad är Kvalitet? Och hur ska det mätas? Kompetens i vården, den sociala omsorgen och kundnöjdhet är alla viktiga faktorer, men vad värdesätter de äldre när det verkligen kommer till kritan?

Seminarium nr 5Hur ska framtidens äldreomsorg se ut?
Torsdag 5 juli, kl. 10:30-11:30

Medverkar från Äldreforskningens hus: Kerstin Sjösvärd, huvudprojektledare ArbetSam
Plats: Högskolan i Visby, sal E 35
Arrangör: Humana

Utifrån förra hösten och vårens medierapportering har vi fått en klar bild över hur vi inte vill ha det när vi blir äldre. Men hur vill vi ha det, vilket ansvar har vi själva och vilket ansvar har politikerna? Räcker pengarna till? Diskussion med 40-talister, politiker från båda block och Edvard Unsgaard, författare till boken; När Amelia behöver hemtjänst.


Seminarium nr 6Hur får vi världens bästa äldreomsorg?

Torsdag 5 juli, kl. 13:00-14:30

Medverkar från Äldreforskningens hus: Ingrid Hjalmarson, utredare, Stiftelsen Äldrecentrum
Plats: Strandvägen 4, Visby
Arrangör: Kommunal och Vårdförbundet

De äldre blir allt fler men trots det får äldreomsorgen en allt mindre del av de offentliga resurserna. 2020 förväntas kostnaderna explodera samtidigt som behovet av branschkompetent personal inom äldreomsorgen ökar kraftig i samband med stora pensionsavgångar. Kompetensförsörjningen är redan nu oroande då allt färre söker sig till omsorgsutbildningarna. Vilka visioner har Kommunal respektive Vårdföretagarna för framtidens äldreomsorg och vad krävs för att nå dit?

Seminarium nr 6Sjukt glömsk...? Världsledande forskare om vår tids snabbast växande folkhälsoproblem
Fredag 6 juli, kl. 09:00-12:00

Medverkar från Äldreforskningens hus: Anders Wimo, professor, ARC
Arrangör: Swedish Brain Power
Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3

Var fjärde sekund upptäcks ett nytt fall av demenssjukdom i världen. De orsakar mycket lidande och i Sverige kostar de samhället mer än alla hjärt/kärl och cancersjukdomar sammantaget! Vad göra? Finns botemedel? Möt våra ledande hjärnforskare och hjälp forskningen genom att donera din hjärna!


 6 efter 60 är det aktuellt?
 Fredag 6 juli, kl. 13:30-14:30

Medverkar från Äldreforskningens hus: Margareta Grafström, professor, ARC
Arrangör: RFSU, Veteranen och SPF
Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron, Visby

Hur ser samhället på äldres sexualitet? Vilka attityder möter man i vården? Får män och kvinnor olika bemötande och hjälp? Vilken kunskap finns inom vården? Vad finns det för hjälpmedel och andra resurser för att rätten till sexualitet ska bli en realitet för fler?

Publicerad 2012-06-18
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 18 juni 2012 - 17:10 © Äldrecentrum

Kontakt

Hanna Fredholm
08-690 58 91

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår