Äldrecentrums språkombudsutbildning vidareutvecklas

Vård- och omsorgscollege och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har beviljats 1 985 000 kr av Skolverket för att vidareutveckla Äldrecentrums språkombudsutbildning och sprida den nationellt. I uppdraget ingår också att anpassa Svenskt Demenscentrums Demens ABC för dem som har behov av språkligt stöd för att ta till sig utbildningen.

Språkombudsutbildningen har utvecklats i samverkan med forskare från Stockholms Universitet och Södertörns högskola och har genomförts av Stiftelsen Äldrecentrum och inom ramen för olika projekt sedan 2008. Språkombuden är anställda inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättningar som ger stöd och handledning i språkutveckling för kollegor på arbetsplatserna. De medverkar också till att utveckla kommunikationen på hela arbetsplatsen. 

Demens ABC är Svenskt Demenscentrums webbutbildning baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Demens ABC riktar sig framförallt till personal inom vård och omsorg. För att göra den mer tillgänglig för dem som behöver språkligt stöd ska ett stödmaterial utvecklas. 

- Den här satsningen känns helt rätt i tiden. Vård- och omsorgscollege ser det som en angelägen fråga och vi ser fram emot ett nära samarbete med både Äldrecentrum och Demenscentrum, säger Zenita Cider, VD för föreningen Vård- och omsorgscollege.

- Äldrecentrum ser fram emot att vidareutveckla språkombudsutbildningen så att den når fler. Vi ser att kommunikationen är en väldigt viktig del i omsorgen om de äldre, säger Bengt Larsson, utvecklingschef vid Stiftelsen Äldrecentrum. 

Föreningen Vård- och omsorgscollege certifierar samverkan mellan arbetsliv och utbildning och består av Sveriges Kommuner och Landsting, Vårdföretagarna, Pacta, Arbetsgivarföreningen KFO och Svenska Kommunalarbetareförbundet.  Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida personal- och kompetensförsörjning inom vård och omsorg.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är en forsknings- och utvecklingsstiftelse som arbetar med att ta fram kunskap om äldre personers hälsa, vård och omsorg. Det sker genom forskning, utveckling och lärande i frågor som rör äldre människors liv. Stockholms läns landsting och Stockholms stad är stiftelsens huvudmän.  

Läs mer om projekten ArbetSam och TDAR.

Läs mer om Vård- och omsorgscollege

För mer information kontakta
Kerstin Sjösvärd
projektledare TDAR
kerstin.sjosvard@aldrecentrum.se

Publicerad 2015-04-02
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 02 april 2015 - 09:33 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår