Äldrecentrums direktör har ordet

I varje nummer av tidskriften "Äldre i Centrum" skriver någon av Äldreforskningens hus anställda en krönika kring ett aktuellt ämne. Här nedanför har Stftelsen Stockholms läns Äldrecentrums direktör, Sven Erik Wånell ordet:

Om någon kunde se helheten, så uttryckte en äldre dam sin önskan i en av våra studier. ”Visst är de snälla allihop” säger den gamla damen, som har hjälp av så många. Många olika vårdbiträden olika tider på dygnet, distriktssköterskan, sjukgymnasten, arbetsterapeuten, husläkaren, sjukhuset. Var och en gör sitt bästa, men utan samordning och samarbete skapas inte trygghet. Ännu en gång har Äldrecentrum nu uppdraget att studera vad som händer i gränsytorna mellan huvudmännen och olika vårdgivare. Jag sitter och läser våra tidigare studier om samverkan. De är många och samstämmiga. Ja inte de från slutet av 80-talet. De andas optimism. Då fanns en struktur för samarbete mellan distriktssköterska och hemvårdsassistent som gav ringar på vattnet.

Men organisationsförändringar har kommit och svept undan både strukturen
för samverkan och de relationer mellan personer som allt samarbete bygger på. Ändå vill ju alla samverka. De politiska målen är glasklara. Avtalen med utförarna likaså. Ändå blir det inte som man tänkt. Samarbete uppstår inte för att man beslutar om det. Samarbete är något man gör. I dag, med allt fler aktörer tack vare kundval och vårdval så ökar den enskildes inflytande och valmöjligheter.

Men samarbete försvåras i takt med att det blir allt fler aktörer som ska samordna sig med varandra. När valfriheten ökar för de flesta, varför då inte också för de äldre med stora och sammansatta behov? Att kunna välja ett team där alla ingår, både vårdbiträdet, distriktssköterskan, läkaren och rehabpersonal,
och som tar ansvaret dygnets alla timmar!

Publicerad 2010-11-19
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 19 november 2010 - 13:40 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår