Äldrecentrum utbildar nya språkombud

Äldrecentrums utbildning för språkombud är igång. Vid första träffen fick deltagarna bland annat ta del av Serafens vård- och omsorgsboendes framgångsrika satsning på språkombud och utbildning.

Ett femtontal blivande språkombud från vård- och omsorgsboenden, servicehus, hemtjänst och äldreförvaltningar i Stockholmsregionen ska nu lära sig mer om språkutveckling och språkstöd.
– Det är ett stort problem när en kollega säger att han eller hon har förstått och inte har gjort det. Man utgår ju från att informationen går fram, sa en av deltagarna apropå vilka språkliga dilemman som kan uppstå på en arbetsplats.

Flera av de övriga kursdeltagarna delade den här erfarenheten. En annan knäckfråga som deltagarna diskuterade var att många av deras kollegor inte vill eller vågar skriva i arbetet. Det kan exempelvis handla om social dokumentation eller genomförandeplaner. Många har utvecklat strategier för att slippa skriva.

Aktiva språkombud
Karin Thune, biträdande enhetschef vid Serafens vård- och omsorgsboende, berättade om hur Serafen har tacklat likartade problem. Vid varje arbetsplatsträff får exempelvis var och en skriva på en lapp vad just han eller hon tycker i en viss fråga och sedan redovisa för en mindre grupp. Serafens språkombud har också fått en allt mer uppsökande roll. De besöker avdelningarna för att stötta kollegor med dokumentation, information och kommunikation med kollegor och anhöriga.

Efter den första undervisningsomgången blir det ytterligare fyra heldagar under hösten för de blivande språkombuden. Föreläsningar kommer att varvas med diskussioner och praktiska övningar. Kursen kommer att ta upp vad det innebär att lära sig svenska som vuxen, vad en låg utbildning kan betyda, dyslexi och andra typer av läs- och skrivsvårigheter samt kreativt skrivande.

Verktyg och tips
– Deltagarna kommer att få flera olika verktyg så att de kan stötta språkutvecklingen hos sina kollegor. De kommer också att få tips på hur de tillsammans med chefen och andra nyckelpersoner kan bygga upp en språkutvecklande och lärande arbetsplats, säger Kerstin Sjösvärd, som håller i utbildningen och är huvudprojektledare för projekt ArbetSam.

Ett av verktygen för att bygga upp en språkutvecklande arbetsplats är Europarådets anpassade språkskala till vård- och omsorgsarbete. Språkskalan är en bra utgångspunkt för att diskutera språkkunskaper och yrkeskrav samt för att planera kompetensutveckling.

Publicerad 2013-09-19
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 19 september 2013 - 09:48 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår