Äldrecentrum tillfrågas som experter i Lettland och Litauen

Äldrecentrum deltar som experter i en ansökan till europiska socialfonden från aktörer i Lettland och Litauen. I rollen som expert ingår att delta i utvecklandet av demensteam inom bland annat äldreomsorgen i städerna Riga och Vilnius. Beslutet om finansiering för projektet som ska pågå i  två år med start i januari 2012 förväntas tas i november 2011 av Europeiska socialfonden.
I projektet ingår bland annat utbildning av arbetstagare (metoder för arbete med personer med demens) och utveckling av metoder för att arbete med personer med demens (dokumentation av arbetet mm).

Publicerad 2011-09-13
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 13 september 2011 - 13:04 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår