Äldrecentrum spetsar sin verksamhet

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har beslutat sig för att spetsa sin verksamhet genom att ta ett samlat grepp i arbetet med att ta fram kunskap och bidra till utveckling och lärande.

För att utveckla dessa områden djupare har två nya funktionschefer tillsatts. Det är Bengt Larsson och Eva von Strauss. Bengt kommer att arbeta inom området ”utveckling och lärande” vilket innebär att han blir ansvarig för att strategiskt samla utvecklingsområdet kring samordnade externa verksamheter såsom seminarier, konferenser och utbildningar.
- Utformningen av den här nya organisationen är anpassad efter dagens efterfrågan och ska fylla det behov och krav som framtiden ställer på Äldrecentrum säger Bengt Larsson om förändringen som har införts.
Bengt har varit anställd hos Äldrecentrum sedan 2007 och kommer närmast från Stockholm stad där han har varit ansvarig för Kompetensfondens utveckling av stadens äldreomsorg

Äldrecentrums centrala uppdrag att ta fram kunskap är det område som Eva von Strauss blir ansvarig över. Eva är Legitimerad sjuksköterska och docent i vårdvetenskap. Hon har en lång erfarenhet av Stiftelsen Äldrecentrum där hon började sin första tjänst som forskningssjuksköterska 1989. Därefter har Eva både varit vice sektionschef på ARC och vetenskaplig samordnare för Äldreforskningens Hus. Dessutom är hon vice projektledare inom befolkningsstudien SNAC-K och vetenskaplig rådgivare för Svenskt demenscentrum och har arbetat som prorektor/administrativ chef vid Röda Korsets Högskola.

Publicerad 2010-09-06
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 06 september 2010 - 11:14 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår