Äldrecentrum lär vårdpersonal att reflektera i vardagen

Ett 20 tal vård- och omsorgspersonal hade samlats i tekniska nämndhuset i Huddinge en tidig morgon för att lära sig om reflektion i vardagen. På sin arbetsplats ställs de ofta inför svåra situationer som kan innebär etiska dilemman. Nu erbjuds de möjligheten att lära sig att reflektera och bemöta sina upplevelser och erfarenheter i vardagssituationer.

Kursdagen var den andra av sju utbildningsdagar som ingår i reflektionsutbildningen som leds av Eva Norman, utredare på Stiftelsen Äldrecentrum. Dagens första uppgift var att redovisa hemuppgiften som innebar att hålla ett reflektionsmöte på arbetsplatsen och informera arbetskollegorna om vad reflektion innebär samt syftet med reflektionsmötena.

- Att få möjlighet att reflektera var efterlängtat på arbetsplatsen. Utmaningen som ledare var att inte bli för delaktig och prata själv. I vår grupp var bemötande en viktig punkt att prata om och arbeta med. Vi diskuterade olika bemötanden – till anhöriga, boende och arbetskollegor, berättade Annika Tunbord, undersköterska från Kullagården.

Grupperna delade med sig av hur det hade gått på arbetsplatserna med reflektion och det var olika upplevelser. De flesta upplevde att det fanns ett behov i personalen att reflektera över saker som händer men att det kunde vara svårt att få igång en diskussion.

- Det behövs en styrning i gruppen. Vi hade olika personligheter i gruppen där vissa pratar mer och andra mindre. Vissa vill prata problem och inte reflektera. Ibland förstår andra i personalgruppen inte vitsen med reflektion och jag upplever att det tar tid att få igång gruppen och att få gruppen att förstå skillnad mellan att fundera och reflektera sa en deltagare på kursen.

Eva Norman menar att det måste få ta tid och att det är viktigt att gå igenom ramar och struktur samt syftet med reflektionsmötet. Det finns ofta ett behov i verksamheterna att prata ut men att man som reflektionsledare behöver fokusera på sakfrågan. 

- Bryt om något går över styr. Arbetsuppgiften gick ut på att prova praktiskt för att sedan läsa om det teoretiskt. Ur kaoset föds ordningen – precis som det ska vara.

Att förstå vad kommunikation är och att lyssna
Att själv hålla i ett möte var något nytt för största delen av studiegruppen och att vara reflektionsledare bygger mycket på att förstå kommunikation. Därför gick Eva Norman igenom kommunikation och dess betydelse för ett samtal.

- Att kommunicera är A & O när man ska reflektera. Men vad är kommunikation? Eva Norman svarade på frågan. - Det är genom andras reaktioner som vi får syn på oss själva. Det är viktigt att läsa av en annan människa – förstår hon vad jag säger? Hur reagerar hon? Ingen är passiv i ett samtal.

Vi väljer och väljer bort samt tolkar det som sägs i ett samtal. Alla förstår inte budskapet på samma sätt. Det är viktigt att ha det i åtanke när man leder en reflektionsgrupp. När man leder en grupp är det även viktigt att vara så neutral som möjligt, man får inte lägga in sina egna värderingar och förförståelse.

Varför kommunicerar människor? Av olika anledningar, bland annat genom att skapa relationer, hitta identiteter och roller, beskriva känslor mm. Vad jag vill säga (avsikt) och det jag faktiskt säger (handling) stämmer sällan helt överens. Det jag sade och vad den andra uppfattade stämmer än mer sällan överens.

Under lektionen i kommunikation kände alla igen sig och kunde komma med egna reflektioner och tankar. Föreläsningen bjöd även på många skratt och igenkännande när det diskuterades skillnaden mellan privat kommunikation och arbetskommunikation. Studiegruppen fick stanna upp och reflektera kring hur kommunikation kan missförstås och kom fram till att det är viktigt att ställa förtydligande frågor: Har jag förstått det såhär, jag tolkar, är det rätt? Är det så här du menar?

Att förstå hur vi kommunicerar kan hjälpa oss att kommunicera bättre
Budskapen kan förmedlas på många olika sätt. Bland annat kommunicerar vi genom ord, gester, kroppsställning, kläder, lukt med mera.

- Vi inom omsorgen har vårt tredje öga, vi känner in vad den äldre vill ha menade en deltagare. Ju mer kunskap, desto bättre kan vi kommunicera.

Det viktigaste arbetsverktyget som en reflektionsledare har är att LYSSNA sa Eva Norman och berättade att man kan lyssna på olika sätt.

- Att lyssna innebär att förstå avsikten med budskapet och att svara på ett lämpligt sätt.

Studiegruppen fick testa olika pedagogiska kommunikationsövningar som även kan användas på arbetsplatsen i reflektionsgruppen. Därefter fick gruppen reflektera över hur de löste situationen.

Samverkan är viktigt
Under många skratt försökte gruppen att kommunicera med varandra utan att använda ord. En övning som fick deltagarna att reflektera kring vikten av att vara tydlig i sin kommunikation samt hur andra faktorer som t.ex. kroppsspråket och tidigare upplevelser spelar in när man kommunicerar med varandra.

Delaktigheten och engagemanget lyste igenom under dagens övningar och deltagargruppen var ett härligt gäng som bjöd på sig själva, var aktiva under lektionen och hade nära till skratt.

Vad kan vi lära av de här övningarna? Frågade Eva Norman. Jo, att man ibland tror att man är väldigt tydlig och ändå blir det missförstånd.

I rollen som reflektionsledare behöver man ställa frågor så att man får en tydlig bild av deltagarnas berättelse. Det kan nämligen vara svårt att beskriva och återberätta något.

- När bilden är klar så ska man återberätta och fråga, är det så här du menar? Har jag uppfattat det rätt? Att ställa frågor är även väsentligt i omvårdnadssituationen. Har personen förstått? Det är bara klart för er själva, det som är självklart!

Publicerad 2013-10-15
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 15 oktober 2013 - 11:48 © Äldrecentrum

Kontakt

Eva Norman
Tel: 08-690 58 03

 

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår