Äldrecentrum i Almedalen 2013

För fjärde året i rad kommer Äldrecentrum att finnas på plats under Almedalsveckan i Visby den 30 juni-7 juli. För Äldrecentrum är deltagandet i Almedalsveckan viktigt av flera skäl. Det är en möjlighet att visa upp den kunskap Äldrecentrum har i olika frågor rörande äldre och äldreomsorg. Samtidigt ger det en möjlighet att sätta äldrefrågorna på  den politiska agendanSeminarium nr 1

Utbildning och arbetsplatslärande, bra medicin för äldreomsorgen
Måndag 1 juli kl 14:00 - 14:45

Medverkar från Äldrecentrum: Bengt Larsson, utvecklingschef
Plats: Hästgatan 10
Arrangör: Svenska ESF-rådet

Det pågår en intensiv debatt om äldreomsorgens utveckling. Det kan handla om vad som får rubriken "vårdskandal", granskande reportage om sjukvården i allmänhet och äldreomsorgen i synnerhet. Det kan handla om olika utförares förutsättningar och om möjligheterna att hålla hög kvalitet på omsorgen. Inom arbetsgivarorganisationen Almega utarbetas kriterier på kvalitet. De fackliga organisationerna funderar på vad som gagnar de anställda i deras möte med klienterna. Europeiska socialfonden har under många år stött olika projekt som har haft inriktning mot äldreomsorgens utveckling. Det har gett kunskaper som det känns angeläget att sprida till en vidare krets. Samtidigt kan erfarenheterna inspirera till fortsatt utveckling, bilda underlag för ytterligare projekt av olika slag. Seminariet diskuterar äldreomsorgens kvalitet, kompetens och rekrytering.

Seminarium nr 2Alla gamla gillar att gå på promenad!
Onsdag 3 juli, kl. 12.00-13.30

Medverkar från Äldrecentrum: Ingrid Hjalmarson, utredare, Stiftelsen Äldrecentrum
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan)
Arrangör: Bräcke Diakoni

Både boende och anhöriga efterfrågar mer socialt innehåll på äldreboenden i Sverige, men vad innebär det? Är måttet på socialt innehåll att alla får komma ut på promenad? Olika kommuner och aktörer har olika definitioner och det känns som om utredningarna avlöser varandra. Vi vill diskutera hur vi kan erbjuda socialt innehåll som skapar mening för den enskilde, i linje med den nationella värdegrundens intentioner. Och som inte bara uppfyller ett enkelt, mätbart skall-krav – med fokus på kvantitet. Samtal i panelform.


Seminarium nr 3Innovation och ledarskap inom omsorgen. Kommer vi få den omsorg vi förväntar oss?

Torsdag 4 juli, kl. 09.00-10.00

Medverkar från Äldrecentrum: Mats Thorslund forskare, Stiftelsen Äldrecentrum och ARC
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan)
Arrangör: Humana

Debatten om framtidens äldrevård kretsar mycket kring ökade kostnader och nya utförare. Men det saknas en bred diskussion om hur förväntningarna på vården ser ut och vilken roll innovationer och ledarskap spelar. Välkommen till ett seminarium där resultat från två nya undersökningar diskuteras, om vad människor vill ha framöver och vad kommunerna erbjuder. Hur ser matchningen ut? Diskussion med representanter från politik och intresseorganisationer.

Publicerad 2013-05-29
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 29 maj 2013 - 15:59 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår