Äldrecentrum diskuterar äldreomsorg på Almedalen

Årets Almedalsvecka bjöd på spännande seminarium och intressanta möten. Politiker, näringsliv, frivilligorganisationer och medborgare träffades på en demokratisk mötesplats som funnits i över 40 år. Självklart fanns även Äldrecentrum där för att sätta äldrefrågorna på den politiska agendan.

”Äldreomsorg igår, idag och imorgon” var rubriken på seminariet som Äldrecentrum arrangerat tillsammans med Arena. På plats för att presentera hur äldreomsorgen sett ut bakåt i tiden var professor Mats Thorslund, forskningsledare på Äldrecentrum.

Inför en fullsatt sal berättade Mats om hur äldreomsorgen har utvecklats de senaste decennierna och hur den ser ut idag.
- Vi får fler och fler äldre personer och idag lever 78 procent av alla våra kvinnor 80 år och äldre ensamma. Trots att många bor hemma så har 27 % av alla 77 åringar och äldre komplexa hälsa problem och siffran ökar, berättade Mats.
Det innebär att de som bor hemma idag är sjukare idag än för 30 år sedan vilket innebär att arbetsuppgifterna för hemtjänstpersonalen är mycket mer krävande.

Docent Mårten Lagergren fortsatte efter Mats anförande att berätta om framtidens äldreomsorg och vilka förutsättningar som krävs för att vi ska få samma äldreomsorg som idag.
- Kostnaden för framtidens äldreomsorg kommer att öka med 50-70% om vi ska ha samma äldreomsorg i framtiden som vi har idag. Men det finns olika faktorer som påverkar kostnadsutvecklingen och det är bland annat vårdstrukturen, dvs kommer vi att bo kvar i hemmet eller behöver fler heldygnsomsorg?

Mårten påpekade även vikten av att värdesätta vård och omsorgsarbetet för att få unga människor att vilja arbeta inom sektorn i framtiden.

Inbjuden att diskutera frågan om hur rekryteringen av personal kan säkerställas när konkurrensen om medarbetare hårdnar var Annelie Nordström, ordförande i Kommunal, Annika Strandhäll, nyvald ordförande för SKTF och vårdförbundets styrelseledamot, Annica Wåhlin.


 

Publicerad 2011-07-11
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 11 juli 2011 - 14:48 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår