Äldrecentrum deltog i dialog om kommunikationskrav

Det pågår många aktiviteter för att klara framtidens personalförsörjning inom vården. Att kunna tala, läsa, skriva och förstå svenska är viktiga förutsättningar för en säker vård och omsorg. Äldrecentrum var en av aktörerna som deltog i en dialog om kommunikationskrav inom vård- och omsorgsbranschen den 9 mars.

Branschen har en utmaning när det gäller att hitta en tydlig struktur för att säkerställa att förmågan att förstå, tala, läsa och skriva är tillräckligt hög. Detta gäller oavsett om man har svenska eller annat språk som modersmål.

I dialogen deltog också representanter från bland andra Socialstyrelsen, Skolverket, Stockholms stad, Vård och omsorgscollege, Hudiksvalls kommun och Region Gävleborg. 

På senare år har allt fler utlandsfödda fått vård- och omsorgsutbildning med stöd av exempelvis arbetsförmedlingen. Tyvärr har det visat sig att en del av de som gått utbildningarna har brister i sin förmåga att skriva och läsa texter samt att tala språket. I vissa regioner i Sverige bedöms man då inte vara anställningsbar. I andra regioner går det att få ett arbete eftersom det är personalbrist. Då har arbetsgivaren istället utmaningen att erbjuda en struktur för aktiv språkutveckling.

– Under dialogen ska vi ta första steget för att enas om en definition av önskad lägstanivå. En viktig fråga bli också hur nivån kan uppnås och säkras, förklarar Kerstin Sjösvärd, projektledare för TDAR på Äldrecentrum.

Kerstin Sjösvärd har tidigare arbetat i projekten SpråkSam och ArbetSam. Projektet ArbetSam arbetade för att utveckla lärande och språkutvecklande arbetsplatser. Resultaten från projekten sprids nu inom TDAR (Transfer and Development of Arbetsam Results) - ett projekt där flera europeiska länder ingår.

– Vi vill också kunna samla erfarenheter av framgångsrika metoder för aktiv språkutveckling. Här är våra erfarenheter från ArbetSam värdefulla, säger Kerstin Sjösvärd. 

Dialogen är ett förarbete till ett möte i april där regionala processledare och ordföranden inom Vård- och omsorgscollege träffas och diskuterar frågorna. 

Läs mer om TDAR.

Publicerad 2015-03-09
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 mars 2015 - 16:14 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår