Äldrecentrum deltar på europeisk workshop om språkutveckling

Kerstin Sjösvärd, projektledare för TDAR, Äldrecentrum, deltar den 24-25 juni på en workshop i Graz, Österrike. Temat för dagarna är språkutveckling i arbetslivet för vuxna utlandsfödda.

Kerstin Sjösvärd har tidigare arbetat i projekten SpråkSam och ArbetSam. Projekten arbetade för att utveckla lärande och språkutvecklande arbetsplatser. Resultaten från projekten sprids nu inom TDAR (Transfer and Development of Arbetsam Results). Det är ett projekt där flera europeiska länder ingår. Material som tagits fram i Stockholm finns nu översatt till spanska, baskiska, tyska, engelska och flamländska.

Workshopen i Graz arrangeras av nätverket Language for Work. Det är ett europeiskt nätverk som syftar till att stötta utbildningsanordnare, arbetsgivare, fackförbund med flera inom området arbetsrelaterad och kompetenshöjande språkinlärning. Syftet med nätverket är att dela erfarenheter och sprida kunskap. 

– Det kommer deltagare från minst 27 olika länder och det kommer bli intressant att ta del av andras erfarenheter men också att diskutera de lärdomar vi har från Sverige när det gäller språkinlärning för migranter i arbetslivet. Workshopen är den sista öppna aktiviteten i nätverket Language for Work, men jag hoppas att vi kan jobba vidare tillsammans i nästa projekt, Language for Work 2. Där blir inriktningen att skapa en gemensam referensram för att stödja professionell utveckling inom området och att skapa en resursbank med metoder och modeller men också material och fallstudier. Projektansökan är inskickad till Europarådets center för moderna språk, och vi hoppas den blir beviljad, säger Kerstin Sjösvärd.

Läs mer om TDAR.

Publicerad 2015-05-19
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 19 maj 2015 - 08:53 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår