Äldrecentrum bjuder in politiker - INSTÄLLT!

OBS!! Seminariet är framskjutet till måndagen den 23 september 13-17

När allt fler äldre ska försörjas av allt färre yngre ställs kommuner, landsting och samhället i stort inför stora utmaningar. Vad behövs för att klara att leverera välfärdstjänster även i framtiden? Hur mår de äldre i Stockholms län? Hur samverkar man bäst kring vården och omsorgen om de mest sjuka äldre?

Den 29 maj bjuder Äldrecentrums styrelse in Stockholms politiker till en eftermiddag på tema "Framtidens äldreomsorg". Bland föreläsarna finns bland annat Carin Lennartsson, forskare vid Aging Research Center (ARC) som kommer att prata om äldre persones hälsa och livssituation utifrån Stockholms läns folkhälsoenkäter. Sven Erik Wånell, utredare och tidigare direktör för Äldrecentrum kommer att prata om utsatta grupper bland de äldre och lyfta exempel på framgångsrikt hälsofrämjande arbete i länet.

För fullständigt program se länk till höger.  

 

Publicerad 2013-05-07
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 07 maj 2013 - 14:25 © Äldrecentrum

Info och anmälan

Hanna Fredholm
Kommunikatör
Tel: 08-690 68 91

 

Program

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår