Äldre personers hälsa och livssituation

Torsdag den 14 november bjuder Äldrecentrum in till ett frukostseminarium om äldre personers hälsa och livssituation. Frukostseminariet baseras på resultat från Stockholms läns folkhälsoenkät som redovisas i Äldrecentrums rapport "Äldre personers hälsa och livssituation". Rapporten blev uppmärksammad i DN den 30 september. 

Rapporten visar på ojämlikhet i hälsa bland äldre och även om de flesta äldre stockholmare rapporterar att de har en god hälsa är nedsatt funktionsförmåga, psykisk ohälsa och en känsla av ensamhet en del av vardagen för många äldre. Förhållanden som drabbar olika beroende på kön, socioekonomiska förhållanden, ålder och var i Stockholm man bor.

Rapporten visar att hälsa, livssituation och levnadsvanor varierar mycket i den äldre befolkningen. Skillnaderna mellan olika grupper av äldre, kvinnor och män, ensamboende och samboende och mellan länets kommuner och stadsdelarna i Stockholms stad är stora. Kvinnor har sämre hälsa än män och ensamboende rapporterar i större utsträckning både sämre hälsa och levnadsvanor än samboende.

Anmälan: Anmälan görs här senast den 11 november 2013. Seminariet är kostnadsfritt och anmälan är bindande, dock kan platsen överlåtas till annan person. Vid utebliven avbokning debiteras 500:-/person
Tid: Smörgås och kaffe serveras kl 7.45. Seminariet börjar kl 8.30 till 9.30
Plats: Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 8 trappor.
Föreläsare: Carin Lennartsson, forskare, Aging Research Center (ARC)

För frågor angående frukostseminariet kontakta:

Bengt Larsson, utvecklingschef, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum bengt.larsson@aldrecentrum.se Tel. 08- 690 58 39

 

Publicerad 2013-10-15
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 15 oktober 2013 - 15:41 © Äldrecentrum

Länk

Kontakt

Bengt Larsson
bengt.larsson@aldrecentrum.se
Tel. 08- 690 58 39

 

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår