Äldre i centrums chefredaktör tilldelas journalistpris

Äldre i centrums chefredaktör & ansvarig utgivare Inger Raune har tilldelats Eric Forsgrens journalistpris för engagerad och insiktsfull journalistik om Alzheimers sjukdom.

Motiveringen lyder:

Eric Forsgrens pris för engagerad och insiktsfull journalistik om Alzheimers sjukdom har tilldelats chefredaktören Inger Raune för hennes outtröttliga engagemang för forskning och behandling av äldre med demenssjukdomar. I tidskriften Äldre i Centrum har hon under snart två decennier publicerat en rad insiktsfulla artiklar, krönikor och reportage om bl a Alzheimers sjukdom. Med värme och engagemang berättar hon om människan bakom sjukdomen, men visar också på de stora brister som kvarstår inom vård och omsorg. Genom sin förmåga att skildra de goda exemplen ger Inger Raune sina läsare inspiration och insikt. Samtidigt ställer hon de viktigaste frågorna om hur ett samhälle ska prioritera när behoven hos de växande äldreskarorna måste tillgodoses.

Priset instiftades av dokumentärfilmaren och tv-producenten Eric Forsgren och hans hustru Waijlit. Syftet är att stimulera till en större kunskap om sjukdomen och ett ökat engagemang för att bromsa följdverkningarna och på längre sikt hitta ett botemedel.

Förutom journalistpriset har Eric och Waijlit Forsgren även instiftat ett femårigt pris om 100 000 kronor för medicinska forskare inom Alzheimerområdet, säger att det är en förhoppning att priserna ska bidra till ett större intresse för och ge mer resurser till forskningen kring de sjukdomar som drabbar en av de sista outforskade kontinenterna – den mänskliga hjärnan.

I juryn har ingått journalister med god överblick och insikt i journalistiken och informationsinsatserna om Alzheimers sjukdom. Den har bestått av Sam Nilsson, mångårig chef för Sveriges Television (ordförande), Anna Larsson, medicinreporter vid Sveriges Radios Ekoredaktion, Sven Plex Petersson, mångårig redaktör och producent vid Sveriges Television samt Mats Ekdahl, generaldirektör och tidigare chefredaktör för Läkartidningen.

Priset är på 25 000 kr och kommer att delas ut i samband med Umeå universitets doktorspromotion och vårceremoni den 28 maj 2011.

Publicerad 2011-03-29
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 29 mars 2011 - 11:55 © Äldrecentrum

För ytterligare information:

Sam Nilsson, Juryns ordförande
Tel: 070 – 537 14 95

Länk

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår