5 frågor besvaras av Äldrecentrums utredare, Lars Sonde

På Stiftelsen Stockholns läns Äldrecentrum arbetar ett 15 tal utredare och projektledare. Lars Sonde är en av dem och här svarar han på fem frågor om sin roll som utredare på Äldrecentrum. 

 

1. Vilken är din roll på Äldrecentrum och vad innebär ditt arbete?

Jag är en av utredarna på Äldrecentrum vilket innebär att jag kan få ta tag i uppdrag som beställts från Socialstyrelsen, Socialdepartementet eller olika enheter inom Stockholms stad eller Stockholms läns landsting. Naturligtvis kan uppdragen komma även från oss själva. Det är oftast studier, kartläggningar, utvärderingar eller handledningsuppdrag.

 

2. Vilken bakgrund har du?

 

Jag har en sjukgymnastexamen från Karolinska Institutet och disputerade med tiden inom området rehabilitering efter stroke. Sedan 2001 har jag funnits inom FoU-området, först som chef för en FoU-enhet inom äldreområdet i södra Stockholm och från 2008 som utredare här på Äldrecentrum.

 

3. Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa och roligaste är att jag i varje nytt uppdrag (nästan) ges möjlighet att lära nytt vilket är en stor ynnest.

 

4. Vad är det sämsta?

Jag tänker sällan så... Innan jag började här hade jag tio minuters resa till jobbet. Så är det inte nu … men det är ju inte Äldrecentrums fel.

 

5. Om du blickar framåt, vilka är de största utmaningarna inom vård och omsorgen idag?

Det är ganska knepigt att rangordna utmaningarna, de är några stycken. Men behovet av att hitta en modell eller modeller där alla vårdens och omsorgens olika experter (var och en är oftast jäkligt duktiga) jobbar så att individen får en optimal resa är ständigt aktuellt och troligtvis även i framtiden.

 
 

Publicerad 2011-11-17
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 november 2011 - 16:18 © Äldrecentrum

Kontakt

Lars Sonde
Utredare

Tel: 08- 690 68 55
Lars.Sonde@aldrecentrum.se

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår