250 medarbetare deltog i reflektionsseminarier om demens

Under hösten har Äldrecentrum på uppdrag av Äldreförvaltningen i Stockholms stad anordnat tio reflektionsseminarier för sammanlagt 250 medarbetare inom hemtjänsten. Seminarierna byggde på webbutbildningen Demens ABC + för hemtjänst som tagits fram av Svenskt demenscentrum.

Stockholms stad har avsatt särskilda resurser för att utveckla vården av personer med demenssjukdom som har insatsen hemtjänst. Vid tio halvdagsseminarier har medarbetare inom hemtjänsten fått möjlighet att reflektera och utbyta erfarenheter inom demensområdet. Såväl kommunala som privata hemtjänstföretag har deltagit. 

– Stockholms stad gör en aktiv satsning för att höja kunskapen inom demens. Medarbetare inom hemtjänsten är en viktig grupp både när det gäller den som har en demenssjukdom och för anhöriga. Syftet med seminarierna var att deltagarna genom reflektion och erfarenhetsutbyte ska kunna förändra och förbättra kvaliteten i den egna verksamheten, säger Nina Isbäck, projektledare och Karin Gens, utredare på Äldrecentrum, som höll i seminarierna.

Under seminarierna varvades korta teoriavsnitt med reflektioner i mindre och större grupper. Teoriavsnitten utgick från Demens ABC + för hemtjänst där kursdeltagaren ställs inför olika situationer som kan uppstå i den äldres hemmiljö.

– Utvärderingarna visar att medarbetare inom hemtjänsten har sett ett stort behov av att träffas och dela erfarenheter. Att få prata och reflektera utifrån liknande situationer har varit väldigt uppskattat, säger Karin Gens.

Är du intresserad av att anlita Äldrecentrum för liknande reflektionsseminarier kontakta Karin Gens, karin.gens@aldrecentrum.se eller Nina Isbäck, nina.isback@aldrecentrum.se för mer information.

Publicerad 2014-11-14
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 14 november 2014 - 06:31 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår