200 ledare har gått ”Mäta för att veta”

Äldrecentrums utvecklingsledare inom kvalitetsregister har genomfört seminarieserien ”Mäta för att veta” i 12 av Stockholms stads stadsdelar. Under seminarierna fick deltagarna utbildning om hur data från registren kan användas för att förbättra resultat och ta tillvara på personalens samlade kompetens, samt att arbeta systematiskt för att kvalitetssäkra verksamhetens vårdinsatser.

Målgruppen var ledare från offentlig och privat äldreomsorg samt vårdcentraler. Liknande seminarier har också genomförts i Sundbybergs stad och i Norrtälje kommun. 

Sedan hösten 2014 är tre utvecklingsledare samlade i ”Team Stockholm” på Äldrecentrum för att stötta implementeringen och användandet av registren i Stockholms stad, Norrtälje, Sundbyberg samt för akutsjukhusen inom Stockholms län. De Nationella Kvalitetsregistren är Senior Alert, Svenska palliativregistret, BPSD-registren, Svenska Demensregistret (SveDem) samt RiksSår. 

Fortsatt fokus på analys, teamarbete och förbättringsarbete
Under seminarieserien framförde deltagarna önskemål om att få fortsatt hjälp med att utveckla teamarbetet inom multiprofessionella team och att ta fram, använda och analysera statistik. Ledarna framförde också att de önskade ytterligare fördjupningsutbildning i förbättringsarbete. Detta kommer utvecklingsledarna för kvalitetsregistren att arbeta vidare med under 2015.

Läs mer om Team Stockholm

Publicerad 2015-03-05
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 05 mars 2015 - 09:00 © Äldrecentrum

Läs mer om kvalitetsregistren

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår