100 nr av tidningen Äldre i Centrum !!!!

Det 100:e numret om äldreforskning har kommit ut. Det uppmärksammas genom att göra nedslag i olika delar av äldreforskningen. Mycket har hänt under de 27 år som Äldre i Centrum har funnits, till exempel inom demensforskningen, läkemedel och omvårdnad. På andra håll har det inte hänt så mycket; psykiska hälsan hos äldre är fortfarande mer eller mindre bortglömd. Detta nummer tar även upp var forskningen står idag och vad forskarna tror om framtiden. Mer spännande läsning finner du på Äldre i Centrums hemsida www.aldreicentrum.se

Publicerad 2013-12-03
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 03 december 2013 - 11:28 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår