- Det intressantaste på mycket länge

— I Sverige är vi specialister. Sfi tar hand om språket. Arbetsförmedlingen om jobbet och vuxenutbildningen om yrkeskunskaperna. I ArbetSam utgår man istället från individen och arbetsplatsen. Det är ett nytt och spännande att arbeta.
Det sa Mats Svegfors, tidigare chefsredaktör på Svd, under ett av Almedalsveckans många seminarier.

Under Europeiska socialfondens seminarium Utbildning och lärande — bra medicin för äldreomsorgen berättade projektledarna Bengt Larsson (utvecklingschef vid Äldrecentrum) och Kerstin Sjösvärd om ArbetSam och hur viktigt det är att vuxenutbildningen och äldreomsorgen närmar sig varandra. Bland de övriga talarna fanns bland annat Stig Orustfjord från Almega och Alexandra Charles från 1,6 miljonerklubben.

Delar in i fack
Mats Svegfors, tidigare chefredaktör för Svenska Dagbladet och landshövding i Västmanlands län, ledde diskussionerna. Han var imponerad av ArbetSams ansats och metoder:

— I Sverige delar vi normalt in saker i olika fack. När en person kommer till Sverige tar sfi hand om språkundervisningen, arbetsförmedlingen om jobben och vuxenutbildningen om yrkeskunskaperna.

— Personen skyfflas bildligt talat mellan dessa fack. Det som gör ArbetSam så intressant är att man utgår från arbetsplatsen och alla insatser sker där, sa Mats Svegfors.

Givande diskussioner
ArbetSam deltog också i läktarpanelen vid Botkyrka kommuns samtal Från mångkultur till interkultur — från ord till handling.

— Almedalen ger många tillfällen till givande diskussioner och man lär sig otroligt mycket. Det gynnar projektet, säger Kerstin Sjösvärd, huvudprojektledare i ArbetSam.

Kerstin besökte flera seminarier med anknytning till äldreomsorgen. Hon deltog också i flera åhörardiskussioner, bland annat om individualisering av äldreomsorgen, hur man stärker yrkesrollen och hur man kan arbeta för att höja kvaliteten i omsorgstjänsterna.

 

I länken till höger kan du se när Bengt Larsson och Kerstin Sjösvärd berättar om ArbetSam under Europeiska socialfondens seminarium Utbildning och lärande — bra medicin för äldreomsorgen

 

Publicerad 2013-08-23
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 23 augusti 2013 - 10:30 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår