Kalender

2018-10-23
Äldreomsorgens debutanter - frukostseminarium

Tisdag 23 oktober kl 8.30-9.30 (Frukostmacka & kaffe/te från kl 8.00) 

Plats: Äldrecentrum Sveavägen 155, plan 11

Välkommen på frukostseminarium med presentation av rapporten Äldreomsorgens debutanter (2018:2)

 

Beskrivning:

SNAC – The Swedish National Study on Aging and Care –  är en långsiktig nationell studie av åldrande och vård och omsorg om de äldre. Studien har initierats av regeringen och genomförs i fyra områden i Sverige. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är huvudman för den del av studien som genomförs i stadsdelen Kungsholmen i Stockholm.

Denna rapport är en uppföljning av en tidigare studie (Äldrecentrum rapport 2013:7). Den beskriver utvecklingen när det gäller omsorgsbehov och beviljade insatser under fem år för dem som under åren 2003-2005, 2008-2010 samt 2013-2015 för första gången beviljades äldreomsorg. Det är dessa vi kallar äldreomsorgens ”debutanter”.

Båda studierna baseras på longitudinella data som samlats in i SNAC-K, vårdsystemdelen. Många av  slutsatserna från den föregående studien står sig fortfarande, men det har också skett tydliga förändringar. Den stora ökningen av antalet yngre äldre och minskningen av antalet mycket gamla kvinnor har lett till att debutanterna i genomsnitt blivit yngre. Debutanterna lever nu längre och den betydande neddragningen av antalet boendeplatser har gjort att en mycket lägre andel flyttar direkt till särskilt boende utan föregående hemtjänst. Dessa förändringar är till stor del generella och gäller troligen för hela riket.

Inbjudan som pdf

Rapport Äldreomsorgens debutanter 2018:2 som pdf

 


 

2018-10-24
Äldrecentrums nätverk för fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter

Datum: onsdag, 24 oktober, 2018

Tid: 13.15 - 16.00

Föreläsningen ingår i programmet hösten 2018 för Äldrecentrums nätverk för fysioterapeuter och sjukgymnaster som arbetar i särskilda boenden.  Föreläsningar ges 18 september, 24 oktober och 4 december på ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm.

Beskrivning:

Fysioterapi vid mild - måttlig Parkinsons sjukdom
Föreläsningen kommer att handla om Parkinsons sjukdom och erfarenheter från forskning om specifik balansträning med personer med milda till måttliga sjukdomsfaser, som pågår vid Karolinska institutet.
Föreläsare: Leg. Fysioterapeut, PhD Breiffni Leavy
ANMÄLAN: http://sem.aldrecentrum.se/anmalan.aspx?semid=612

Mer information: Ingrid Hjalmarson, 08 - 690 58 13, ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se

 

2018-10-25
Anhörig i Nöd och Lust • Samhället & äldre


Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Äldrecentrum erbjuder varje termin tillsammans med ABF, och pensionärsorganisationerna PRO,SPF och SKPF öppna föreläsningar om åldrandet i serien "Samhället & äldre". Föreläsningarna riktar sig speciellt till dig som är pensionär och/eller intresserad av äldrefrågor.

Pris: Medlemmar i PRO, SPF och SKPF: 20 kronor. För övriga 40 kronor.
Anmälan: Ingen föranmälan behövs.  
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Datum och tid: Den 25 oktober 2018, kl 13.30-15.00

 
 

Beskrivning:


Lennarth Johansson kommer att tala fritt utifrån sin bok om att man som anhörig måste tänka på sig själv, för sitt eget bästa och för den du hjälper. För att kunna hjälpa någon annan måste också du få hjälp. 

Föreläsare: Lennarth Johansson, docent, forskningsledare vid Stiftelsen Äldrecentrum
 
 

2018-12-04
Psykisk ohälsa i den äldre befolkningen • Samhället & äldre


Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Äldrecentrum erbjuder varje termin tillsammans med ABF och pensionärsföreningarna PRO, SPF och SKPF öppna föreläsningar om åldrandet i serien "Samhället & äldre". Föreläsningarna riktar sig speciellt till dig som är pensionär och/eller intresserad av äldrefrågor. 
 
Pris: Medlemmar i PRO, SPF och SKPF: 20 kronor. För övriga 40 kronor.
Anmälan: Ingen föranmälan behövs.
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.
Datum och tid: Den 4 december 2018, klockan 13.30-15.00.

  Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Beskrivning:

Vid denna föreläsning presenteras resultat från en ny studie inom ramen för Folkhälsomyndighetens regeringsuppdrag om jämlik psykisk hälsa.
Föreläsare: Carin Lennartsson, docent vid Aging Research Center (ARC). Karolinska institutet & Stockholms Universitet

2018-12-04
Äldrecentrums nätverk för fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter

Datum: tisdag, 4 december, 2018

Tid: 13.15 - 16.00

Föreläsningen ingår i programmet hösten 2018 för Äldrecentrums nätverk för fysioterapeuter och sjukgymnaster som arbetar i särskilda boenden.  Föreläsningar ges 18 september, 24 oktober och 4 december på ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm.

Beskrivning:

Får man något att äta i himlen?
Välkommen till en eftermiddag om existentiella frågor i dödens närhet. Vi kommer att prata om livet och döden och hur vi kan använda våra sinnen för att uppmärksamma existentiella tankar hos de personer vi vårdar. Under eftermiddagen ges vi tillfälle att stanna upp och reflektera över existentiella frågor och vad som kan vara svårt att tala om.

4 december 2018, kl 13.15 - 16.00, 
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Föreläsare: Leg. ssk; med. dr, Jane Österlind

ANMÄLAN: http://sem.aldrecentrum.se/anmalan.aspx?semid=613

Mer information: Ingrid Hjalmarson, 08 - 690 58 13,  ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se

2019-01-31
Chefsutbildning om våld i nära relation


Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, 118 46 Stockholm

Chefsutbildning om våld i nära relation - en utbildning om att leda arbete med våldsutsatta äldre i nära relationer

Beskrivning:
Våld i nära relationer slutar inte vid 65. Det uppmärksammas alltmer och betecknas som ett folkhälsoproblem. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:4) ställer krav både på socialtjänsten och hälso- och sjukvården att kunna erbjuda våldsutsatta personer stöd och hjälp. Det ska finnas tydliga riktlinjer och personal som möter våldsutsatta ska ha utbildning för att kunna upptäcka våld och veta hur man ska agera.

Studier visar att förutom kunskap behöver personalen stöd från chefer/arbetsledare som har kunskap om våld i nära relationer och förståelse för de svåra situationer som personal kan ställas inför.

Även personal kan vara utsatta för våld och chefen har ett ansvar för att agera och ge stöd.

Målet för den här endagsutbildningen är att ge ökade kunskaper om våld i nära relationer. Under utbildningen tas den kunskap och de erfarenheter som finns i gruppen tillvara och blir en del i utbildningen.

Innehåll

Syftet med utbildningen är att öka deltagarnas möjlighet att stötta sin personal i arbetet med att uppmärksamma våld i nära relationer i verksamheten.

Utbildningens innehåll utgår från Socialstyrelsens riktlinjer (2014:4) och äldreomsorgens lagstadgade ansvar för äldre som är utsatta för våld i nära relation. Frågor som kommer att behandlas är:

·         Våld mot äldre i nära relationer – kunskap om våldets omfattning, uttryck, konsekvenser och mönster.
·         Vilka tecken och signaler kan vi uppmärksamma bland dem vi möter i vårt arbete?
·         Hur kan socialtjänsten/ hälso-och sjukvården agera när någon klient/patient är våldsutsatt?

Vi går igenom;

o   Sekretess och rapporteringsskyldighet
o   Samtycke
o   Polisanmälan och rättsprocess
o   Insatser för stöd och skydd
Hur kan vi som chefer stötta våra medarbetare i arbetet mot våld i nära relationer

I utbildningen varvas föreläsningar med gruppdiskussioner och film.
Kursledare är Narges Ravanbakhsh och Wendy Francis från Amphi Produktion. 
Kursavgift: 1 500 kr exklusive moms. Priset inkluderar för- och eftermiddagskaffe.

Mer information:

Ingrid Hjalmarson, e-post: ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se
tfn: 08-690 58 13

Eva Norman, e-post: eva.norman@aldrecentrum.se
tfn: 08-690 58 03

Inbjudan i pdf

Anmälan