Konferens - Våld i äldres nära relationer

Datum: 26 januari 2018
Tid: 08:30 - 16:00
Plats: Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm, lokal: Polhemssalen

Våld i nära relationer är vanligt förekommande i alla grupper i samhället men långt ifrån alla våldsutsatta söker hjälp. Våldet upphör heller inte vid 65. För att upptäcka våld är det viktigt att ha kunskap och veta hur man ska agera.

I det pågående jämställdhetsarbetet har frågan om våld i nära relationer under senare tid uppmärksammats allt mer. Idag betecknas det som ett folkhälso­problem. Våld mot äldre är dock fortfarande ett relativt outforskat område och forskning om våld i nära relationer utesluter ofta äldre personer.

Den här konferensen vill uppmärksamma och synliggöra frågan om våld mot äldre i nära relationer och inspirera deltagarna till att arbeta vidare med frågan i sina respektive verksamheter.

Innehåll:

  • Vad är våld i nära relationer och hur kan man hjälpa en våldsutsatt person?
  • Aktuell forskning om våld i nära relationer med inriktning äldre.
  • Att våga ställa frågor om erfarenheter av våld.
  • Juridiska frågor som bland annat rör anmälningar om våld i nära relationer och sekretess i arbetet med våldsutsatta personer.
  • Hur kan arbetet mot våld i nära relationer organiseras?

Konferensen vänder sig till personer som i sin yrkesutövning på något sätt kommer i kontakt med våldsutsatta äldre personer, exempelvis inom kommun, landsting, frivilligorganisationer, polis- och rättsväsende, forskare, lärare och studerande med flera.

Inbjudan som pdf>> (öppnas i nytt fönster)

Datum och tid: 26 januari 2018, klockan 8.30-16.00.
Plats: Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Lokal: Polhemssalen.
Anmälan: Görs senast den 15 december 2017 via denna länk:
http://sem.aldrecentrum.se/anmalan.aspx?semid=600 (länk öppnas i nytt fönster). Anmälan är bindande men inte personbunden.
Avgift: 1400 kronor exklusive moms.

Program


8.30 Registrering och kaffe

9.00 Inledning av konferensen 

 Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L)

Vad är våld i nära relation?
I presentationen ges en introduktion till kunskapsområdet och lyfter genom film och föreläsning definitionen av våld samt våldets olika uttryck. 

Lisa Malmberg och Narges Ravanbakhsh, utbildare, Amphi Produktion

Våld mot äldre kvinnor - vad säger forskningen?  
Våld mot äldre kvinnor är en kränkning av äldre kvinnors mänskliga rättigheter och ett osynliggjort samhällsproblem. I presentationen ges en överblick av vad forskningen har visat när det kommer till våld mot äldre kvinnor. Bland annat lyfts hur könsrelaterat våld, inklusive sexuellt våld, mot äldre kvinnor fallit mellan stolarna.

Madelene Sundström, utredare vid NCK, Uppsala Universitet

PAUS

Så arbetar vi med äldre våldsutsatta personer 
Mellan åren 2010–2013 pågick projektet Freda inom Region Gotland där målet var stärka stödet till våldsutsatta äldre personer. I projektet arbetade man med att öka personalens kompetens om våld i nära relationer och att skapa en intern stödstruktur för stöd och insatser till våldsutsatta äldre. I dag ingår stödstrukturen i den ordinarie verksamheten. I föreläsningen beskrivs hur arbetet organiserats och hur man praktiskt går till väga i arbetet med att ge stöd åt äldre våldsutsatta personer.

Kamilla Olsson, biståndshandläggare och Ann-Christin Schandl, Familjefrid vuxna, Region Gotland

Att fråga eller inte fråga, det är frågan
Föreläsningen belyser möjligheter och hinder att i mötet med kvinnor som söker vård upptäcka och våga fråga om erfarenheter av våld. Eva Sundborg har med utgångspunkt från sitt arbete på en vårdcentral forskat om dessa frågor och disputerade 2015.

Eva Sundborg, verksamhetschef, Fittja och Sätra vårdcentral, PhD

12.30-13.30 LUNCH

Juridiska möjligheter och begränsningar att agera vid våld i nära relation.  
Föreläsningen handlar om hur en polisanmälan kan göras, kravet på samtycke från den som är våldsutsatt och om sekretessbestämmelserna och när de kan brytas.

Katrin Westlund, jurist, Socialstyrelsen            

KAFFE

Hur kan arbetet mot våld i nära relationer utvecklas? 
I det avslutande passet reflekterar vi tillsammans kring hur arbetet mot våld i nära relationer kan utvecklas och fördjupas i våra egna verksamheter. Fokus ligger på erfarenhetsutbyte och verktyg framåt.

Lisa Malmberg och Narges Ravanbakhsh, utbildare, Amphi Produktion                   

Konferensen avslutas klockan 16.00.

Kontakt för mer information
Ingrid Hjalmarson, tfn: 08-690 58 13, e-post: ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se
Eva Norman, tfn: 08-690 58 03, e-post: eva.norman@aldrecentrum.se

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår