Kalender

2018-10-23
Äldreomsorgens debutanter - frukostseminarium


Plats: Äldrecentrum Sveavägen 155, plan 11

Välkommen på frukostseminarium med presentation av rapporten Äldreomsorgens debutanter (2018:2)

Beskrivning:

SNAC – The Swedish National Study on Aging and Care –  är en långsiktig nationell studie av åldrande och vård och omsorg om de äldre. Studien har initierats av regeringen och genomförs i fyra områden i Sverige. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är huvudman för den del av studien som genomförs i stadsdelen Kungsholmen i Stockholm.

Denna rapport är en uppföljning av en tidigare studie (Äldrecentrum rapport 2013:7). Den beskriver utvecklingen när det gäller omsorgsbehov och beviljade insatser under fem år för dem som under åren 2003-2005, 2008-2010 samt 2013-2015 för första gången beviljades äldreomsorg. Det är dessa vi kallar äldreomsorgens ”debutanter”.

Båda studierna baseras på longitudinella data som samlats in i SNAC-K, vårdsystemdelen. Många av  slutsatserna från den föregående studien står sig fortfarande, men det har också skett tydliga förändringar. Den stora ökningen av antalet yngre äldre och minskningen av antalet mycket gamla kvinnor har lett till att debutanterna i genomsnitt blivit yngre. Debutanterna lever nu längre och den betydande neddragningen av antalet boendeplatser har gjort att en mycket lägre andel flyttar direkt till särskilt boende utan föregående hemtjänst. Dessa förändringar är till stor del generella och gäller troligen för hela riket.

Inbjudan som pdf

Rapport Äldreomsorgens debutanter 2008:2 som pdf


 

2018-10-24
Äldrecentrums nätverk för fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter

Datum: onsdag, 24 oktober, 2018

Tid: 13.15 - 16.00

Föreläsningen ingår i programmet hösten 2018 för Äldrecentrums nätverk för fysioterapeuter och sjukgymnaster som arbetar i särskilda boenden.  Föreläsningar ges 18 september, 24 oktober och 4 december på ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm.

Beskrivning:

Fysioterapi vid mild - måttlig Parkinsons sjukdom
Föreläsningen kommer att handla om Parkinsons sjukdom och erfarenheter från forskning om specifik balansträning med personer med milda till måttliga sjukdomsfaser, som pågår vid Karolinska institutet.
Föreläsare: Leg. Fysioterapeut, PhD Breiffni Leavy
ANMÄLAN: http://sem.aldrecentrum.se/anmalan.aspx?semid=612

Mer information: Ingrid Hjalmarson, 08 - 690 58 13, ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se

 

2018-10-25
Anhörig i Nöd och Lust • Samhället & äldre


Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Äldrecentrum erbjuder varje termin tillsammans med ABF, och pensionärsorganisationerna PRO,SPF och SKPF öppna föreläsningar om åldrandet i serien "Samhället & äldre". Föreläsningarna riktar sig speciellt till dig som är pensionär och/eller intresserad av äldrefrågor.

Pris: Medlemmar i PRO, SPF och SKPF: 20 kronor. För övriga 40 kronor.
Anmälan: Ingen föranmälan behövs.  
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Datum och tid: Den 25 oktober 2018, kl 13.30-15.00

 
 

Beskrivning:


Lennarth Johansson kommer att tala fritt utifrån sin bok om att man som anhörig måste tänka på sig själv, för sitt eget bästa och för den du hjälper. För att kunna hjälpa någon annan måste också du få hjälp. 

Föreläsare: Lennarth Johansson, docent, forskningsledare vid Stiftelsen Äldrecentrum
 
 

2018-11-16
Grundutbildning om våld mot äldre i nära relationer - Uppmärksamma, fråga och agera (dag 1)

Utbildningen består av två kursdagar.
Dag 1: 16 november 2018 8.30-16.00.
Dag 2: 26 november 2018 8.30-16.00

Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, 118 46 Stockholm

Våld i nära relationer uppmärksammas alltmer och betecknas som ett folkhälso­problem. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:4) ställer krav både på socialtjänsten och hälso- och sjukvården att kunna erbjuda vålds­utsatta perso­ner stöd och hjälp. Det ska finnas tydliga riktlinjer för arbetet och personal som möter våldsutsatta ska ha utbildning.

Våldet slutar inte vid 65. Därför är det viktigt att perso­nal som möter våldsutsatta äldre har den kunskap som behövs för att kunna
upptäcka våld och veta hur man ska agera.
Den här utbildningen omfattar två dagar och ger dig de grundkunskaper du behöver. Under utbildningen uppmärksammas de speciella förhållanden som rör personer med kognitiv svikt och demenssjukdomar.

 

Beskrivning:

Innehåll

Uppmärksamma

  • Våld mot äldre i nära relationer – kunskap om våldets omfattning, uttryck, konsekvenser och mönster.         
  • Vilka tecken och signaler kan vi uppmärksamma bland dem vi möter i vårt arbete?
  • Vad gör att vi särskilt bör uppmärksamma personer med kognitiv svikt och demenssjukdomar?


Fråga och agera

  • Hur ser äldreomsorgens ansvar ut för äldre som är utsatta för våld i nära relation?
  • ​Hur kan vi som personal ställa frågor om våldsutsatthet i allmänhet och för särskilt utsatta, bland andra personer med demenssjukdomar?
  • Hur kan vi agera när någon är våldsutsatt?  
  • Sekretess och rapporteringsskyldighet
  • Samtycke
  • Polisanmälan och rättsprocess.
  • Insatser för stöd och skydd.

I utbildningen varvas föreläsningar med gruppdiskussioner och arbete med fallbeskrivningar. 

Kursledare är Narges Ravanbakhsh och Nim Vaker-Akech från Amphi Produktion. Även andra föreläsare medverkar.

Så här tyckte några av kursdeltagarna våren 2018:

”Bra blandning med övningar, filmer och föreläsningar. Superbra utbildning, tack!”

”Bra att vi som lyssnare, får vara delaktiga, blir då lättare att ha en levande diskussion och man får lättare att tänka till”

”Mycket bra upplägg. Tydligt, innehållsrik men förklarat på ett enkelt o pedagogiskt sätt. Kul med blandat övningar grupp på linjen och föreläsning. Toppen! ”Väl genomtänkt kurs. Mycket bra kursledare.”

Sista anmälningsdag 15 oktober 2018. Här är inbjudan i pdf.

 

2018-12-04
Psykisk ohälsa i den äldre befolkningen • Samhället & äldre


Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Äldrecentrum erbjuder varje termin tillsammans med ABF och pensionärsföreningarna PRO, SPF och SKPF öppna föreläsningar om åldrandet i serien "Samhället & äldre". Föreläsningarna riktar sig speciellt till dig som är pensionär och/eller intresserad av äldrefrågor. 
 
Pris: Medlemmar i PRO, SPF och SKPF: 20 kronor. För övriga 40 kronor.
Anmälan: Ingen föranmälan behövs.
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.
Datum och tid: Den 4 december 2018, klockan 13.30-15.00.

  Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Beskrivning:

Vid denna föreläsning presenteras resultat från en ny studie inom ramen för Folkhälsomyndighetens regeringsuppdrag om jämlik psykisk hälsa.
Föreläsare: Carin Lennartsson, docent vid Aging Research Center (ARC). Karolinska institutet & Stockholms Universitet

2018-12-04
Äldrecentrums nätverk för fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter

Datum: tisdag, 4 december, 2018

Tid: 13.15 - 16.00

Föreläsningen ingår i programmet hösten 2018 för Äldrecentrums nätverk för fysioterapeuter och sjukgymnaster som arbetar i särskilda boenden.  Föreläsningar ges 18 september, 24 oktober och 4 december på ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm.

Beskrivning:

Får man något att äta i himlen?
Välkommen till en eftermiddag om existentiella frågor i dödens närhet. Vi kommer att prata om livet och döden och hur vi kan använda våra sinnen för att uppmärksamma existentiella tankar hos de personer vi vårdar. Under eftermiddagen ges vi tillfälle att stanna upp och reflektera över existentiella frågor och vad som kan vara svårt att tala om.

4 december 2018, kl 13.15 - 16.00, 
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Föreläsare: Leg. ssk; med. dr, Jane Österlind

ANMÄLAN: http://sem.aldrecentrum.se/anmalan.aspx?semid=613

Mer information: Ingrid Hjalmarson, 08 - 690 58 13,  ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se