Nätverk för sjukgymnaster och fysioterapeuter • Smärta hos äldre på äldreboenden en utmaning!

Datum: 06 november 2017
Tid: 13:15 - 16:00
Plats: Gävlegatan 16, plan 7, Stockholm

Visst kan vi göra det här bättre? Under seminariet varvas föreläsning och samtal om möjligheterna och svårigheterna att lindra och behandla smärta hos personer som bor i särskilt boende.

Föreläsare: Överläkare specialist i geriatrik och smärtlindring, Hans Johansson, Smärtkliniken på Södertälje sjukhus.

Seminariet är en del i höstens seminarieprogram för nätverket för sjukgymnaster och fysioterapeuter. Anmälan görs per e-post till bengt.larsson@aldrecentrum.se eller ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se

Vill du bli medlem i nätverket, kontakta Bengt Larsson, e-post: bengt.larsson@aldrecentrum.se, 08-690 58 39 eller Ingrid Hjalmarson, ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se, 08-690 58 39. Mer information om nätverket finns här>>.


Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår