Palliativ vård och mat i livets slutskede

Datum: 12 oktober 2017
Tid: 13:00 - 16:00
Plats: Stiftelsen Äldrecentrum, Gävlegatan 16, plan 7, lokal Tokyo

Allt fler personer får möjlighet att vårdas i sitt boende i livets slutskede. Detta ställer krav på att omvårdnadspersonalen har kunskaper för att kunna tillgodose fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov hos den döende personen utifrån ett palliativt förhållningssätt.

I slutet av livet minskar aptiten och lusten till mat. När den som vårdas får svårt att äta och dricka kan etiska dilemman uppstå. Vilka nutritionsåtgärder som behövs beror på i vilken fas vårdtagaren befinner sig. Med kunskap om hur döendet påverkar kroppen och när det inte längre finns någon mening med att ge mat eller vätska är oftast god munvård det som är bäst för vårdtagaren.

Under eftermiddagen får du även tillfälle att lyfta frågor som du ställs inför i ditt dagliga arbete.

Dagens programpunkter

Palliativ vård utifrån Nationella vårdprogrammet
Britten Askestad, leg. sjuksköterska och utvecklingsledare Stiftelsen Äldrecentrum

Mat och dryck i livets slutskede 
Birgitta Villner Gyllenram, koststrateg Stiftelsen Äldrecentrum.

Utbildningen riktar sig till omsorgspersonal, chefer samt sjuksköterskor inom vård- och omsorgsboende, hemtjänst och LSS.

Datum och tid: Torsdagen den 12 oktober 2017, klockan 13.00-16.00. Obs! Insläpp senast fram till klockan 12.55.

Plats: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, Plan 7, lokal: Tokyo.

Anmälan: Kursen är fullbokad. Kontakta Birgitta Villner Gyllenram för att ställa dig på reservlista, e-post: birgitta.villner.gyllenram@aldrecentrum.se

Avbokning: Utbildningen är kostnadsfri. Anmälan är bindande men vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person. Om anmäld deltagare uteblir tas en administrativ avgift ut om 500 kr.

För frågor kontakta Britten Askestad, e-post: britten.askestad@aldrecentrum.se, tfn: 08-690 58 69 eller Birgitta Villner Gyllenram, e-post: birgitta.villner.gyllenram@aldrecentrum.se, tfn: 08-690 58 71.

Inbjudan som pdf>> (öppnas i nytt fönster)

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår