Seminarium: Med åldrande i fokus

Datum: 11 maj 2017
Tid: 09:30 - 16:30
Plats: Äldreforskningens hus, Gävlegatan 16, Stockholm

Seminariet är ett samarbete mellan Svensk demografisk förening (SDF), Sveriges gerontologiska sällskap (SGS), Stockholms universitets demografiska avdelning (SUDA) och projektet Register-based Research in Nordic Demography (SUNDEM).

Datum: Den 11 maj 2017 klockan 9:30-16:30
Plats: Äldreforskningens hus, Gävlegatan 16, Stockholm

Anmälan skickas till linda.kridahl@sociology.su.se senast den 4 maj. Lunch till självkostnadspris.

Program
9.30 Morgonfika

10.00 Christian Skarman, ordförande SDF 
Välkomsttal del 1 

10.05 Örjan Hemström, SCB
Livslängdens historiska ökning: En demografisk beskrivning och några konsekvenser

10.30 Frida Saarinen, SWECO
Stockholms stads resursfördelningsmodell inom äldrevården

11.00 Marianne Abramsson och Eva Andersson, Stockholms universitet
Äldres boendeformer och flyttningar

11.30 Peter Öberg, Högskolan i Gävle, och Torbjörn Bildtgård, Socialhögskolan Stockholm
Parrelationer på äldre dar: Nya former - föråldrad statistik

12.00-13.15 Lunch (självkostnadspris)

13.20 Andreas Motel-Klingebiel, vice ordförande, SGS
Välkomsttal del 2

13.30 Merril Silverstein, Syracuse University

14.00 Josephine Heap, Ageing Research Center
Ofärd och välfärd bland äldre

14.30 Eftermiddagsfika

15.00 Karin Modig och Anna Meyer, Karolinska Institutet
Payback time? The influence of children on parental health and mortality in old age

15.30 Valgeir Thorvaldsson, Göteborgs universitet
Kohortskillnader i kognition bland äldre

16.00 Paneldiskussion

16.30 Årsmöte SDF 

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår