Frukostseminarium: Om man inte frågar får man inget veta!

Datum: 09 maj 2017
Tid: 08:00 - 09:30
Plats: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, plan 7, lokal Tokyo

Våld i nära relationer är ett globalt problem, som främst drabbar kvinnor. Att vara utsatt för våld innebär ett svårt lidande och risker även för den fysiska hälsan.

De senaste åren har frågan om våld i nära relationer fått större uppmärksamhet. Ett av regeringens jämställdhetsmål är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Sedan hösten 2014 finns en föreskrift från Socialstyrelsen (2014:4) där socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar för stöd till personer som är utsatta för våld klargörs. Enligt föreskriften ska både socialtjänsten och hälso- och sjukvården ställa frågor till personer som kan misstänkas vara våldsutsatta.

2015 disputerade Eva Sundborg, Med. dr. PhD, samt verksamhetschef för Fittja vårdcentral och Sätra vårdcentral, på en avhandling om sjuksköterskors och distriktssköterskors beredskap att möta kvinnor som har utsatts för våld i nära relationer. Avhandlingen heter; Om man inte frågar får man inget veta. Hennes intresse för hur personal inom hälso- och sjukvården kan möta våldsutsatta kvinnor väcktes i arbetet som distriktssköterska på en vårdcentral när hon förstod hur vanligt våld var och såg vilka konsekvenser det fick.

Under seminariet berättar Eva både om sin forskning och om sina erfarenheter av att fråga kvinnor om de är utsatta för våld. Innehållet grundar sig främst på erfarenheter från hälso- och sjukvården men är relevant även för andra yrkesgrupper, som möter våldsutsatta äldre personer i sitt arbete.

Seminariet riktar sig till chefer och medarbetare inom primärvård, äldreomsorg samt till förtroendevalda och andra intresserade.

Välkommen!

Datum och tid: Tisdagen den 9 maj 2017, klockan 08.00-09.30. Kaffe/te och smörgås serveras mellan klockan 08.00-08.30.

Plats: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, plan 7 lokal Tokyo.

Anmälan: Anmäl dig senast den 5 maj 2017 via denna länk: http://sem.aldrecentrum.se/anmalan.aspx?semid=579 (Länken öppnas i nytt fönster.)
Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan är bindande. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person. Om anmäld deltagare uteblir tas en administrativ avgift ut om 500 kr.

För mer information kontakta Ingrid Hjalmarson, e-post: ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se, tfn: 08-690 58 13 eller Eva Norman, e-post: eva.norman@aldrecentrum.se, tfn: 08-690 59 03.

Inbjudan i pdf-format>>

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår