Våga se, våga fråga, våga agera – en utbildning om våld mot äldre i nära relationer

Datum: 24 april 2017
Tid: 08:30 - 16:00
Plats: Saturnus Konferens Slussen, Hornsgatan 15, 118 46 Stockholm

Välkommen till en grundutbildning om våld i nära relationer.
Våld i nära relationer uppmärksammas alltmer och betecknas som ett folkhälsoproblem. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:4) ställer krav både på socialtjänsten och hälso- och sjukvården att kunna erbjuda våldsutsatta personer stöd och hjälp. Det ska finnas tydliga riktlinjer för arbetet och personal som möter våldsutsatta ska ha utbildning.

Våldet slutar inte vid 65. Därför är det viktigt att personal som möter våldsutsatta äldre har den kunskap som behövs för att kunna upptäcka våld och veta hur man ska agera. Den här utbildningen ger dig de grundkunskaper du behöver. Kursen omfattar två dagar och är uppdelad i tre steg: våga se, våga fråga och våga agera.

Innehåll

Våga se
• Våld mot äldre i nära relationer − kunskap om våldets omfattning, uttryck, konsekvenser och mönster.
• Hur kan man se signaler att någon är våldsutsatt?

Våga fråga
• Hur ser äldreomsorgens lagstadgade ansvar ut att arbeta med frågor om äldres utsatthet för våld?
• Hur kan man ställa frågor om våldsutsatthet?
• Sekretess och rapporteringsskyldighet.

Våga agera
• Vilket ansvar har man som personal att agera när någon är våldsutsatt?
• Polisanmälan och rättsprocess.
• Insatser för stöd och skydd.

I utbildningen varvas föreläsningar med gruppdiskussioner och arbete med fallbeskrivningar. 
Kursledare är Emilia Åkesson och Lisa Lundberg från Amphi Produktion.
Även andra föreläsare medverkar.

Utbildningen riktar sig till vård- och omsorgspersonal inom äldreomsorg och primärvård samt andra yrkesgrupper som möter äldre i sitt dagliga arbete.

Välkommen! 
Ingrid Hjalmarson och Eva Norman
utredare, Stiftelsen Äldrecentrum

Datum och tid: 
Dag 1: den 24 april, klockan 8.30-16.00 och
Dag 2: den 17 maj, klockan 8.30-16.00

Plats: Saturnus Konferens (vid Slussen), Hornsgatan 15, 118 46 Stockholm (www.saturnuskonferens.se)

Kursledare: Emilia Åkesson och Lisa Malmberg, Amphi Produktion. Även andra föreläsare medverkar.

Anmälan: Anmälan görs via denna länk:  http://sem.aldrecentrum.se/anmalan.aspx?adm=1&semid=575

Avgift: 1700 kr exklusive moms. Priset inkluderar för- och 
eftermiddagskaffe. 

Avbokning: Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan person.

För mer information kontakta
Ingrid Hjalmarson
e-post: ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se
tfn: 08-690 58 13

Eva Norman
e-post: eva.norman@aldrecentrum.se
tfn: 08-690 58 03

Inbjudan som pdf>>

 

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår