Reflektionsledarutbildning för sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter

Datum: 31 mars - 1 juni 2017
Tid: 09:00 - 16:00
Plats:

Stiftelsen Äldrecentrum inbjuder till reflektionsledarutbildning våren 2017. Kursen vänder sig till dig som arbetar som sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut inom vård och omsorg och som i ditt arbete leder/vägleder personal och studenter. Kursen ger dig teoretisk och praktisk kunskap om vad lärande och reflektion innebär och hur du pedagogiskt kan arbeta med reflektion både individuellt och i grupp genom att arbeta med att utveckla förmågan att reflektera över arbetet.

Välkommen!
Eva Norman, utredare Stiftelsen Äldrecentrum
Marie Birge Rönnerfält, universitetsadjunkt, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Datum och tid: Utbildningen består av fyra kursdagar under perioden mars – juni 2017. Kursen hålls mellan kl. 9.00 – 16.00 vid samtliga tillfällen. Datum för kursen är 31 mars, 26 april, 19 maj och 1 juni.

Plats: Stiftelsen Äldrecentrums lokaler på Gävlegatan 16, plan 7.

Kursledare: Eva Norman, utredare Stiftelsen Äldrecentrum och Marie Birge Rönnerfält, universitetsadjunkt, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Kursavgift: Utbildningen kostar 5 900 kr + moms/person. Priset inkluderar kursböcker samt för- och eftermiddagskaffe.

Anmälan: Anmäl dig senast den 10 mars 2017 via denna länk: http://sem.aldrecentrum.se/anmalan.aspx?adm=1&semid=572

Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan person.

Reflektion
Lärandet i arbetslivet sker kontinuerligt och i den har reflektionen en nyckelroll. Reflektion är att noggrant tänka efter, medvetandegöra och utveckla förhållningssätt och lösningar på frågeställningar man ställs inför i det dagliga arbetet. Utan reflektion finns risken att arbetet utförs rutinmässigt i samma mönster som tidigare. Genom regelbunden reflektion ges möjligheten att inhämta och bearbeta kunskap utifrån egna upplevelser och erfarenheter i arbetet, vilket ger både fördjupad kunskap och utvecklingsmöjligheter.

Reflektionsledarens uppgift är att leda reflekterande samtal på individ- och/eller gruppnivå. Reflektion kan ske på andra sätt än samtal. Det kan till exempel vara att reflektera med hjälp av olika modeller och metoder som rollspel, gestaltning, bilder eller att skriva med mera. Den grundläggande kunskapen som behövs för att leda reflektion är kunskap om kommunikation, grupper och grupprocesser, ledarskap och reflektion. Kunskap behövs även om hur olika reflektionsmetoder och modeller samt pedagogiska metoder kan användas.

Under utbildningen får du kunskap om:

 • Reflektionsledarens arbete
  • Reflektion och reflektionsprocessen – hur gör vi då vi reflekterar?
  • Kommunikation – att leda samtal/möten och ge feedback
  • Grupper och grupprocesser
  • Ledarskap – vad som krävs för att leda reflektion på individ- och gruppnivå
 • Förutsättningar för reflektion på arbetsplatsen
 • Reflektion i praktiken – att använda reflektionsmetoder/modeller och pedagogiska övningar
 • Uppföljning och utvärdering av reflektion på arbetsplatsen

Förutsättningar för deltagande
Utöver de fyra kursdagarna kommer du att behöva ägna kursen ytterligare tid mellan träffarna för förberedelser och hemuppgifter, upp till en arbetsdag per gång. Hemuppgiften består av enskilt arbete men också av att du ska leda reflektionstillfällen individuellt och i grupp. Du behöver därför få tillgång till en arbetsgrupp som har möjlighet att mötas vid några tillfällen. Hemuppgifterna kommer att följas upp vid nästkommande kursdag.

Inbjudan som pdf >>

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår