Nätverk för sjukgymnaster och fysioterapeuter • Kan vårdarsång underlätta förflyttningar i vården av personer med demenssjukdom?

Datum: 07 december 2017
Tid: 13:15 - 16:00
Plats: Stiftelsen Äldrecentrum, Gävlegatan 16, plan 7,

Förflyttningar på särskilda boenden för personer med demenssjukdom kan vara problematiska. Vårdarsång har i tidigare studier visat sig vara en framkomlig åtgärd i komplexa omvårdnadssammanhang inom demensvården och har även testats i förflyttningssituationer. Analyser från en vårdarsångsintervention kommer att presenteras, samtidigt som de bakomliggande teorierna om sång, musik och demensjukdom presenteras.

Föreläsare: leg fysioterapeut, med dr Charlotta Thunborg, Karolinska institutet, NVS, Sektionen för klinisk geriatrik.

Seminariet är en del i höstens seminarieprogram för nätverket för sjukgymnaster och fysioterapeuter. Anmälan görs per e-post till bengt.larsson@aldrecentrum.se eller ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se

Vill du bli medlem i nätverket, kontakta Bengt Larsson, e-post: bengt.larsson@aldrecentrum.se, 08-690 58 39 eller Ingrid Hjalmarson, ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se, 08-690 58 39. Mer information om nätverket finns här>>.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår