Kalender

2018-04-10
Grundutbildning om våld mot äldre i nära relationer - Uppmärksamma, fråga och agera (dag 1)


Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, 118 46 Stockholm


Beskrivning:

 

Våld i nära relationer uppmärksammas alltmer och betecknas som ett folkhälso­problem. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:4) ställer krav både på socialtjänsten och hälso- och sjukvården att kunna erbjuda vålds­utsatta perso­ner stöd och hjälp. Det ska finnas tydliga riktlinjer för arbetet och personal som möter våldsutsatta ska ha utbildning.

Våldet slutar inte vid 65. Därför är det viktigt att perso­nal som möter våldsutsatta äldre har den kunskap som behövs för att kunna upptäcka våld och veta hur man ska agera. Den här utbildningen omfattar två och en halv dag och ger dig de grundkunskaper du behöver. Under utbildningen uppmärksammas de speciella förhållanden som rör personer med kognitiv svikt och demenssjukdomar.

Utbildningen riktar sig till vård- och omsorgspersonal inom äldreomsorg och primärvård samt andra yrkesgrupper som möter äldre i sitt dagliga arbete.

Utbildningen består av två kursdagar.
Dag 1, 10 april, klockan 8.30-16.00
Dag 2, 20 april, klockan 8.30-16.00.

Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, 118 46 Stockholm (www.saturnuskonferens.se)

Kursledare: Narges Ravanbakhsh och Nim Vaker-Akech från Amphi Produktion. Även andra föreläsare medverkar.

Avgift: 1 800 kr exklusive moms. Priset inkluderar för- och eftermiddagskaffe.

Anmälan: Anmäl dig senast den 23 mars 2018 via denna länk:
http://sem.aldrecentrum.se/anmalan.aspx?adm=1&semid=602 

Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan person.

Inbjudan som pdf>>

Kontakt för mer information: Ingrid Hjalmarson, utredare Stiftelsen Äldrecentrum, e-post: ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se, tfn: 08-690 58 13, Eva Norman, utredare Stiftelsen Äldrecentrum, e-post: eva.norman@aldrecentrum.se, tfn: 08-690 58 03.

Innehåll

Uppmärksamma

 • Våld mot äldre i nära relationer – kunskap om våldets
  omfattning, uttryck, konsekvenser och mönster. 
 • Vilka tecken och signaler kan vi uppmärksamma bland dem vi möter i vårt arbete?
 • Vad gör att vi särskilt bör uppmärksamma personer med kognitiv svikt och demenssjukdomar?

Fråga och agera

 • Hur ser äldreomsorgens lagstadgade ansvar ut för äldre som är utsatta för våld i nära relation?
 • Hur kan vi som personal ställa frågor om våldsutsatthet i allmänhet och för särskilt utsatta, exempelvis personer med demenssjukdomar?
   
 • Hur kan vi agera när någon är våldsutsatt?
  • Sekretess och rapporteringsskyldighet.
  • Samtycke.
  • Polisanmälan och rättsprocess.
  • Insatser för stöd och skydd.

I utbildningen varvas föreläsningar med gruppdiskussioner och arbete med fallbeskrivningar. 

Så här tyckte tidigare kursdeltagare:

”Väl genomtänkt kurs. Mycket bra kursledare.”

”Mycket konkret och gav bra information att arbeta vidare med på arbets-
platsen. Bra upplägg med varierande arbetssätt och föreläsningar.”

”Allting var helt fantastiskt och lärorikt. Jag kom utan förväntningar och ni lyckades väcka mitt intresse från början till slut. Bra med teori och övningar.”

 

2018-05-16
Extrainsatt öppen föreläsning om åldrande och minne • Samhället & äldre

Datum: onsdag, 16 maj, 2018

Tid: 13.30 - 15.00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm, lokal Z-salen

Den 16 maj hålls en extrainsatt öppen föreläsning i serien Samhället & äldre där Erika Jonsson Laukka berättar om forskning kring åldrande och minne.

Beskrivning:

Äldrecentrum erbjuder varje termin tillsammans med ABF och pensionärsföreningarna PRO, SPF och SKPF öppna föreläsningar om åldrandet i serien "Samhället & äldre". Föreläsningarna riktar sig speciellt till dig som är pensionär och/eller intresserad av äldrefrågor.

Pris: Medlemmar i PRO, SPF och SKPF: 20 kr. För övriga 40 kr.
Anmälan: Ingen föranmälan behövs.

Åldrande och minne
Äldre personer upplever ofta att deras minne blivit sämre med åren. Hur påverkas egentligen minnet och andra kognitiva funktioner när vi blir äldre? Vilka funktioner försämras och vilka förbättras? Hur påverkas minnet i samband med en demenssjukdom?

Föreläsare: Erika Jonsson Laukka, med. dr., Karolinska institutet

2018-05-22
Kärlek – Vad är det? Påverkas kärleken av åldrandet? • Samhället & äldre

Datum: tisdag, 22 maj, 2018

Tid: 13.30 - 15.00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Beskrivning:

Äldrecentrum erbjuder varje termin tillsammans med ABF och pensionärsföreningarna PRO, SPF och SKPF öppna föreläsningar om åldrandet i serien "Samhället & äldre". Föreläsningarna riktar sig speciellt till dig som är pensionär och/eller intresserad av äldrefrågor.

Pris: Medlemmar i PRO, SPF och SKPF: 20 kronor. För övriga 40 kr.

Anmälan: Ingen föranmälan behövs.
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.
Datum och tid: Den 22 maj 2018, klockan 13.30–15.00.

Kärlek är något vi alla vet vad det är, men menar vi samma sak när vi talar om kärlek? En annan fråga är om upplevelsen av kärlek förändras när vi blir äldre och i så fall hur? Detta är två frågor som kommer diskuteras på denna föreläsning. Utgångspunkten är både psykologisk teori om kärlek och nya kunskaper om vad som händer i den “kärleksfulla hjärnan”.

Föreläsare: Håkan Fischer, professor i humanbiologisk psykologi vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

Läs mer om den öppna föreläsningsserien Samhället & äldre och programmet för våren 2018.