Frukostseminarium: Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?

Datum: 16 maj 2017
Tid: 08:00 - 09:30
Plats: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, plan 7 lokal Tokyo

Personalförsörjningen i äldreomsorgen har under lång tid varit problematisk. Den demografiska utvecklingen med en högre andel äldre i befolkningen och omfattande personalavgångar kräver nya strategier för att utbilda, rekrytera och behålla personal i äldreomsorgen.

En aktuell studie från institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet om arbetsvillkoren i äldreomsorgen visar att hälften av äldreomsorgens under-sköterskor och vårdbiträden allvarligt har övervägt att sluta och att arbetsvillkoren i flera avseenden har försämrats mellan 2005 och 2015. Eftersom goda arbetsvillkor både är en viktig förutsättning för att uppnå god kvalitet på vården och omsorgen och för att personal ska stanna kvar är det angeläget att resultaten uppmärksammas. Några frågor är, varför vill personalen sluta och vad kan vi lära av övriga nordiska länder?

Från Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet medverkar:
Marta Szebehely, professor
Anneli Stranz, filosofie doktor
Rebecka Strandell, doktorand.

Efter att studien har presenterats finns tid för samtal om omsorgspersonalens arbetsförhållanden, om strategier för att rekrytera personal och om kvaliteten i äldreomsorgen.

Seminariet riktar sig till förtroendevalda, chefer, kvalitetsansvariga, vård- och omsorgspersonal och andra intresserade.

Välkommen!
Ingrid Hjalmarson, utredare Stiftelsen Äldrecentrum.

Datum och tid: Tisdagen den 16 maj, klockan 08.30-09.30. Kaffe/te och smörgås serveras mellan klockan 08.00-08.30.

Plats: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, plan 7 lokal Tokyo.

Anmälan: Anmäl dig senast den 12 maj 2017 via denna länk: http://sem.aldrecentrum.se/anmalan.aspx?adm=1&semid=580 (öppnas i nytt fönster).
Seminiaret är kostnadsfritt. Anmälan är bindande. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person. Om anmäld deltagare uteblir tas en administrativ avgift ut om 500 kronor.

För mer information kontakta Ingrid Hjalmarson, e-post: ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se; tfn: 08-690 58 13.

Inbjudan som pdf>>

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår