Seminariedag: Ett gott liv, hela livet

Datum: 03 juli 2017
Tid: 08:00 - 16:00
Plats: Bildstenshallen i Fornsalen, Gotlands Museum, Strandgatan 14, Visby.

Ett gott liv hela livet är det vi alla önskar – en god ålderdom oavsett om man är frisk eller sjuk. För att detta ska bli verklighet spelar faktorer som boende, vård och omsorg, hjälpmedel, mat och bemötande en avgörande roll. Välkommen till vackra Bildstenshallen i Gotlands Museum och vår seminariedag som leds av Susanne Rolfner Suvanto som också har lett arbetet med att ta fram Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.
Arrangörer: Stiftelsen Äldrecentrum, Demensförbundet & Svenskt Demenscentrum 

Almedalen i Visby, folkvimmel
Foto: Malin Ericsson

Pass 1: Framtidens äldreomsorg — utmaningar och möjligheter
Stiftelsen Äldrecentrum sätter en rad aktuella äldrefrågor i fokus. Hur ska vi kunna täcka behovet av personal med rätt kompetens inom äldreomsorgen? Var och hur vill äldre bo? Hur planeras framtidens äldreboende utifrån den nya nationella kvalitetsplanen? Vilken roll kan välfärdsteknologi spela inom vård och omsorg? Medverkande partner är Famna, Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg.

Pass 2: Att drabbas av demens mitt i livet
160 000 människor i Sverige lider av en demenssjukdom. Av dem är 10 000 under 65 år och fortfarande mitt i livet. Demensförbundet bjuder in till föreläsningar med två av landets mest kunniga läkare på området: Björn Lennhed, Silvialäkare, och Yngve Gustafson, professor i geriatrik. Några av ämnena som kommer att presenteras är: Så fungerar hjärnan, Varför är demenssjukdomar de enda hjärnsjukdomarna där rehabilitering inte är självklart?, Diskrimineras människor med demens? samt Undernäring och olämplig läkemedelsbehandling allt vanligare hos demenssjuka.

Pass 3: På väg mot ett demensvänligt samhälle
Demenssjukdom kräver inte bara en väl fungerande vård och omsorg. Även samhället måste bli bättre anpassat för de som drabbas. Vilken prioritet har detta i den nya na­tionella demensstrategin? Frida Nobel, som lett arbetet med denna, berättar om sina förslag. Svenskt Demenscentrum har även bjudit in Migrationsskolan som bland annat tar upp demensutredningar med tolk. Och så belyser vi ett verkligt tabubelagt ämne: sexualitet och demenssjukdom.

Programmet kan laddas ned från vår webbplats fr.o.m. slutet av april.

Ladda ner som pdf>>

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår