Framtidens idéburna äldreomsorg

Datum: 29 mars 2017
Tid: 08:30 - 09:30
Plats:

Framtidens idéburna äldreomsorg Hur kan den idéburna äldreomsorgen växa och utvecklas? Hur kan samhället stötta och främja?

Den idéburna sektorn är en inte alltid så uppmärksammad regiform inom äldreomsorgen, vid sidan om den kommunala och den privata. Den idéburna sektorn bygger på demokratiska värderingar och varje organisations egen värdegrund. Den är fristående från den offentliga sektorn och är icke vinstsyftande. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser eller liknade. Stiftelsen Äldrecentrum har på uppdrag av Stockholms stads äldreförvaltning genomfört en studie vars syfte är att ringa in det specifika med idéburen äldreomsorg och vilka förutsättningar den sektorn har. I uppdraget ingick att presentera uppslag och idéer om vilka konkreta åtgärder kommunen kan vidta för att stödja, främja och lära av den idéburna sektorn.

Frågor som studien söker besvara är till exempel om den idéburna sektorn bidrar till mångfald, god kvalitet, förnyelse och ett aktivt medborgarskap. Och om det är så, vad krävs då av samspelet mellan kommunen och de idéburna äldreomsorgs-aktörerna för att ta till vara denna potential, och undvika att tvärtom hämma den? Och vad krävs av den idéburna sektorn för att utveckla det som är specifikt för den?

Välkommen!
Karin Gens och Sven-Erik Wånell, utredare Stiftelsen Äldrecentrum

Datum och tid: onsdagen den 29 mars klockan 8.30–9.30. Kaffe/te och smörgås serveras mellan kl. 8.00–8.30

Plats: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, plan 7, lokal Tokyo

Föreläsare: Karin Gens och Sven-Erik Wånell, utredare Stiftelsen Äldrecentrum

Anmälan: Anmäl dig senast den 22 mars 2017 via denna länk: 
http://sem.aldrecentrum.se/anmalan.aspx?adm=1&semid=573

Avbokning: Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan är bindande. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person. Om anmäld deltagare uteblir tas en administrativ avgift ut om 500 kr.

För mer information kontakta
Karin Gens
e-post: karin.gens@aldrecentrum.se
tfn: 0700-02 80 05

Inbjudan som pdf>>

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår