Den som lever får se – om longitudinella forskningsstudier

Datum: 10 mars 2017
Tid: 08:30 - 09:30
Plats: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, plan 7 lokal Tokyo

Tidskriften Äldre i Centrum fyller 30 år 2017. Med anledning av jubileet kommer tidskriften under året att arrangera frukostseminarier med anknytning till temat i varje nytt nummer. Denna gång riktar Äldre i Centrum strålkastaren mot longitudinella forskningsstudier, som innebär att man följer ett visst antal personer över tid. En av dessa är SNAC-K (the Swedish National study on Aging and Care in Kungsholmen) – en longitudinell studie om åldrande och vård. Det generella syftet med SNAC-K är att öka förståelsen av åldrandeprocessen och att kunna identifiera förebyggande strategier som kan leda till förbättrad hälsa och vård av de äldre.
Seminariet kommer att innehålla information om studiens design och datainsamling samt om några av de senaste resultaten. Efter föreläsningarna finns tid för frågor och diskussion.

Välkommen!
Jonas Nilsson, chefredaktör Äldre i Centrum

PROGRAM

08.00 – 08.30   Kaffe/te och smörgås

08.30 – 08.35 Inledning/Äldre i Centrum 30 år
Jonas Nilsson, chefredaktör Äldre i Centrum

08.35 – 08.55   SNAC-K befolkning      
Anna-Karin Welmer, docent Aging Research Center, Karolinska Institutet

08.55 – 09.15 SNAC-K vårdsystem   
Mårten Lagergren, docent och forskningsledare Stiftelsen Äldrecentrum

09.15 – 09.30   Tid för frågor och diskussion

Målgrupp: Seminariet riktar sig till politiker, beslutsfattare och chefer med flera.

Datum och tid: Fredagen den 10 mars klockan 08.30 – 9.30. Kaffe/te och smörgås serveras mellan kl. 08.00 – 8.30.

Plats: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, plan 8 lokal New York.

Föreläsare: Jonas Nilsson, chefredaktör Äldre i Centrum, Anna-Karin Welmer, docent Aging Research Center, Karolinska Institutet och Mårten Lagergren, docent och forskningsledare Stiftelsen Äldrecentrum.

Anmälan: Anmäl dig senast den 6 mars 2017 via denna länk:
http://sem.aldrecentrum.se/anmalan.aspx?adm=1&semid=574

Avbokning: Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan är bindande. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person. Om anmäld deltagare uteblir tas en administrativ avgift ut om 500 kr.

För mer information kontakta
Jonas Nilsson
e-post: jonas.nilsson@aldreicentrum.se
Tfn: 08-690 58 84

Inbjudan som pdf>>

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår