Utbildning om SIP, samordnad individuell planering, för äldre

Datum: 14 februari 2017
Tid: 13:30 - 15:30
Plats: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, plan 7 lokal Tokyo

Sedan i januari 2010 finns det i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen en bestämmelse om att kommun och landsting tillsammans ska upprätta en individuell plan. Planen ska göras vid behov för personer som behöver insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten, och om personen själv samtycker till att en sådan upprättas.

Stiftelsen Äldrecentrum har fått i uppdrag av Stockholms stads äldreförvaltning och landstingets Hälso- och sjukvårdsförvaltning att anordna seminarier om samordnad individuell planering, SIP, i stadsdelarna under hösten/vintern 2016/2017.

Syftet är att öka kunskapen om SIP och att antalet samordnade individuella planeringar inom äldreomsorgen ska öka ute i stadsdelarna.

Till dessa seminarier inbjuds, förutom biståndshandläggare, distriktssköterskor och rehabpersonal, de största hemtjänstutförarna i stadsdelen. För att även de lite mindre utförarna ska få samma kunskap anordnar Stiftelsen Äldrecentrum i februari 2017 två utbildningstillfällen riktade till chefer och samordnare inom hemtjänsten.

Programmet innehåller föreläsning om SIP, filmade intervjuer samt information om den lokala rutin som tagits fram av Stockholms stad till stöd för SIP-arbetet.

Karin Gens och Lars Sonde, utredare på Stiftelsen Äldrecentrum, håller i utbildningen. Vi bjuder på eftermiddagsfika! 

OBS! Det är samma program vid båda tillfällena.

Datum och tid: tisdagen den 14 februari alternativt onsdag den 15 februari 2017 klockan 13.30– 15.30

Plats: Stiftelsen Äldrecentrum, Gävlegatan 16, plan 7 lokal Tokyo

Anmälan: Anmäl dig senast den 31 januari till den 14 februari via denna länk http://sem.aldrecentrum.se/anmalan.aspx?semid=567

Välkomna!
Karin Gens
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

För mer information kontakta
Karin Gens
e-post: karin.gens@aldrecentrum.se
Tfn: 0700-02 80 05

Inbjudan som pdf>>

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår