PPT-presentationer

Här hittar du power point-presentationer från föreläsningar och utbildningar som har getts i Äldrecentrums regi. Presentationerna är sorterade på datum, föreläsaren namn och titel på föreläsning. Materialet får inte användas för komersiellt syfte eller spridas utan tillstånd från respektive föreläsare.

 

170516 Frukostseminarium "Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg"

Marta Szebehely och Rebecka Strandell

Ladda ner
 170427  Framtidens äldreomsorg - seminariedag Sven Erik Wånell "Utredningen Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen" Ladda ner
    Pär Schön "Vägen in i och igenom äldreboendet - resultat från ett forskningsprojekt" Ladda ner
    Monica Rydén, Myndigheten för delaktighet "Full delaktighet för alla oavsett funktionsförmåga" Ladda ner
       
151021

Ålderism - är det en mänsklig rättighet att vara äldre?

Föreläsningsserien Samhället och de äldre

Lars Andersson Ladda ner
150930 Hur kan hemtjänst utvecklas? - Lär av exemplet Skönsmon Madeleine Blusi

Åsa Swan 

Ladda ner

Ladda ner

150520 Demens och demensvård inför 2020-talet - konferens med redovisning av resultat från forskningsprojektet SNAC
 
    Laura Fratiglioni "Vad händer med demensutvecklingen - i Sverige och globalt?" Ladda ner
    Johnny Kvarnhammar "Demens - den stora utmaningen och kommunernas beredskap" Ladda ner
    Johan Fastbom "Demens och läkemedel" Ladda ner
    Anders Sköldunger "Sambandet IDU (Inappropriate Drug Use), slutenvård och dödlighet Ladda ner
    Alexandra Pantzar och Linnea Sjöberg "Depression, kognition och åldrande" Ladda ner
150512 Pär Schön Samhället & de äldre • Äldreboende - igår, idag och imorgon Ladda ner
150422 Birgitta Persson

Äldre och åldrande - Maten och måltiden som frisk- eller riskfaktor 

 
Ladda ner
150313 Seminariedagen "Framtidens äldreomsorg" Dagens föreläsningar filmades av UR Samtiden.
Se filmerna här. 

Några av föreläsarnas powerpointpresentationer kan laddas ned nedan i pdf-format. 
 


Pär Schön "Äldreboende - idag, igår och imorgon"

Ladda ner

 
Mårten Lagergren "Flytt till särskilt boende - personens val och samhällets ansvar" Ladda ner
    Carin Lennartsson "Äldres hälsa" Ladda ner
150212 Pär Schön Äldre och åldrande - Särskilt boende för äldre
Boendetider, trender och framtida utmaningar
Ladda ner
150212 Stefan Fors Äldre och åldrande - Ett långt friskt liv? Hälsoutveckling och sociala skillnader i hälsa bland äldre i Sverige Ladda ner
150128 Anja Saletti Indikatorer inom måltidsmiljö för äldre personer  Ladda ner
150120 Lars Sonde En demensvård utan tvång och begränsningar - Är det möjligt? Ladda ner
141210 Susanne Rolfner Suvanto Äldre och åldrande - "Mellan äldreomsorg och psykiatri" Ladda ner
141128 Miia Kivipelto Frukostmöte "Vägen till hälsa stavas prevention" Ladda ner
141119 Bengt Westerberg,
Wilhelmina Hoffman, mfl. 

Samlat material från föreläsningar vid konferensen "Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras" den 19 november 2014

Bengt Westerberg Inledningstal
Wilhelmina Hoffman "Om demens"  
Barry Karlsson "Tidiga tecken" 
Elisabeth Rydwik "Om fysisk aktivitet" 
 Helle Wijk "Om stödjande miljöer"

14-11-03 &
14-11-13
Anja Saletti Nutritionsutbildning Ladda ner
13-12-05  Britten Askestad  Bättre liv för sjuka äldre
-team Stockholms län-
 Ladda ner
13-12-03 Jonas Persson Äldre & Samhället
- Vad händer i hjärnan när vi åldras?
Ladda ner
 13-10-17  Lisbeth Hagman  Äldre och åldrande -Social
dokumentation i vardagsarbetet
Ladda ner
 13-05-03  Ann-Louise Sirén Nätverk för hälsosamt åldrande Ladda ner
 13-05-03  Susanne Kelfve Nätverk för hälsosamt åldrande Ladda ner
 13-05-03  Evy Gunnarsson Nätverk för hälsosamt åldrande  Ladda ner
12-12-04 Tove Ahner m.m. Checklista demens Ladda ner
12-11-16 Karin Eriksson m.m. Nationell nätverksträff Ladda ner
12-11-16 Elizabet Toutoungi Nationell nätverksträff Ladda ner
12-11-15 Anja Saletti Nationell nätverksträff Ladda ner
12-11-15 Lars Johansson Nationell nätverksträff Ladda ner
12-11-15 Christen Erlingsson Nationell nätverksträff Ladda ner
12-11-15 Anita Karp  Nationell nätverksträff Ladda ner
12-11-15 Therese Björkstrander Nationell nätverksträff Ladda ner
12-11-15 Tove Altvall Nationell nätverksträff Ladda ner
12-11-15 Chatrin Engbo Nationell nätverksträff Ladda ner
12-11-06 Erika J-Laukka Äldre och åldrande, Minnet Ladda ner
12-10-25 Mårten Lagergren SNAC-K-dagen Ladda ner
12-10-25 Laura Fratiglioni SNAC-K-dagen Ladda ner
12-10-25 Lars Bäckman SNAC-K-dagen Ladda ner
12-10-25 Miia Kivipelto SNAC-K-dagen Ladda ner
12-10-25 Johan Fastbom SNAC-K-dagen Ladda ner
12-10-23 Johan Fastbom Äldre och åldrande, Läkem. Ladda ner
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 16 maj 2017 - 10:31 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår