Vård i livets slutskede

Ett vanligt inslag i vården och omsorgen som bedrivs i äldreboenden är att ge vård i livets slutskede. De som flyttar in i äldreboenden är numera i hög ålder med försämrad hälsa och nedsatta funktionsförmågor. De har ofta flera diagnoser och behandlas med olika läkemedel.

Solna stad genomförde under perioden 2007-01-01 till 2008-12-31 ett projekt för att förbättra vården i livets slutskede i kommunens äldreboenden. Projektet genomfördes med stöd av statliga stimulansmedel för att utveckla vården och omsorgen om de allra sjukaste. Stiftelsen Äldrecentrum fick Socialstyrelsens uppdrag att utvärdera projektets första etapp.

Projektet innebar främst att de anställda i Solnas äldreboenden erbjöds att delta i olika utbildningsaktiviteter med möjligheter att själva reflektera över sina erfarenheter.

Utvärderingen omfattade intervjuer med personal och anhöriga i tre av Solnas äldreboenden. Utvärderingen hittar du under "publicerat"

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 14 juni 2010 - 15:49 © Äldrecentrum

Kontakt

Ingrid Hjalmarson
08-690 58 13

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår