Samverkan & organisation

Otillräcklig tid för planering
Samarbetet mellan olika vårdgivare sker oftast utifrån ett organisationsperspektiv. Kommun och landsting drivs av olika lagar och har olika organisationer, kulturer och regelsystem. Det finns sällan tillräckligt med tid avsatt för att planera utifrån de äldres behov.

Vägen till bra samverkan är svår
Det finns exempel på bra samverkan mellan kommun och landsting, mellan hemtjänst och hemsjukvård. Äldrecentrum utreder verksamheter där samverkan fungerar. 

Grunden är de äldres behov
Behovet hos de äldre är grunden till receptet på bra samverkan. För att ha ett verkligt samarbete behövs jämställda parter. Viljan till samverkan bör komma från deltagarna själva och inte genom tvång. Mötesplatser för huvudmän och vårdgivare är en av förutsättningarna för ett bra samarbete, likaså gemensamma mål, ett strukturerat och systematiskt arbete samt tillit och förtroende.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 14 juni 2010 - 15:50 © Äldrecentrum

Kontakt

Chatrin Engbo
Tel: 08-690 58 09

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår