Läkemedel

Medicinering är den vanligaste behandlingen när det gäller äldre personer. Trots det är nästan inga läkemedel testade på personer över 75 år. Den äldre kroppen är mer känslig för läkemedel och löper större risk att drabbas av biverkningar och andra läkemedelsproblem.

För många och felaktiga läkemedel
Studier har visat att äldre äter i genomsnitt fem till sex mediciner per dag och får ofta läkemedel baserade på symtom snarare än orsak. Läkare vet sällan vad andra läkare skrivit ut och varför. Det leder till att uppemot 20 procent av alla akuta inläggningar på sjukhus av äldre beror på felaktig användning.

Ju fler läkemedel, desto större sannolikhet för biverkningar. Risken för att läkemedel påverkar varandra på ett olämpligt sätt (läkemedelsinteraktion) ökar därmed. Patientens följsamhet, det vill säga förmågan att ta sin medicin, minskar också med antalet preparat.

Olämpliga läkemedel pågrund av tidsbrist
Det är inte bara antalet läkemedel som kan vara ett problem. Läkemedel kan vara direkt olämpliga eller felaktiga (polyfarmaci). En förklaring till polyfarmaci kan vara att det hela tiden kommer nya preparat och i en uppriktig önskan att hjälpa patienten så skrivs de här preparaten ut. Andra faktorer handlar om brist på riktlinjer, brist på kontinuitet och kunskap. För lite läkartid och brister i dokumentation och överföring av information är en vanlig förekomst.

Uppmärksammad fråga
Äldreforskningens Hus har uppmärksammat problemen med äldres läkemedel och varit drivande i frågan i över tio år. På många håll har förändringar nu börjat ske.

Lästips 
Äldrecentrumrapporter som kan laddas ner från Publicerat-sidan.

  • Läkemedelsgenomgångar på Hökarängens Närvårdscentral (Zahra Shah-Shahid, Johan Fastbom)
  • Antidepressiva läkemedel på sjukhem (Johan Fastbom, Ingrid Schmidt)

 

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 14 juni 2010 - 15:51 © Äldrecentrum

Kontakt

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår