Hemtjänst

I drygt 50 år har äldreomsorgen haft som mål att underlätta för äldre personer att bo kvar hemma. Därför har hemtjänsten en strategiskt viktig roll i utbudet av olika tjänster. Hemtjänst är den vanligaste formen av äldreomsorg och förmedlas av kommunernas biståndsbedömare. År 2008 hade 152 900 personer hemtjänst(källa: Socialstyrelsen, Socialtjänststatistik). Men trots ökningen av äldre i befolkningen de senaste 30 åren har antalet äldre med hemtjänst minskat. Förbättrad hälsa, moderna bostäder och neddragningar i kommunernas äldreomsorg är några förklaringar till detta.

Hemtjänstens uppgifter och innehåll har förändrats kontinuerligt. Från början bestod insatserna av serviceinsatser som städning, tvätt och inköp och matlagning. Men idag är fördelningen av hemtjänstinsatserna förändrade. n stor andel får idag också hjälp med personlig omvårdnad och samtidigt har många även insatser från hemsjukvården.

Majoriteten av dem som får hemtjänst är ensamstående kvinnor. Tidigare var det vanligare att makar fick hemtjänst. Troligen är det i gruppen sammanboende som de största neddragningarna har gjorts, vilket gjort att det har skett en övervältring av ansvaret på makar att ge varandra vård och omsorg. 

Allt eftersom hemtjänstens uppgifter successivt har blivit mer kvalificerade har behovet av utbildad personal ökat. Andelen utbildad personal i äldreomsorgen varierar över landet. Stockholms län är en av de delar där andelen utbildad personal är lägst.

Andra viktiga stödinsatser som underlättar för äldre som bor hemma är färdtjänst, trygghetslarm och möjligheten att få bostadsanpassning.

Läs mer:
Stiftelsen Äldrecentrum har de senaste åren i flera projekt studerat hemtjänsten. De rapporter som är publicerade hittar du på Publicerat-sidan.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 11 juni 2010 - 10:58 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår