Hälso- och sjukvård i de särskilda boendeformerna

Sedan Ädelreformen 1992 då kommunerna fick ett samlat ansvar för vården och omsorgen i särskilda boendeformerna (äldreboenden) har kommunerna och landstingen ett delat ansvar för den hälso- och sjukvård som bedrivs där. Målet vid Ädelreformen var att de som bor i ett äldreboende skall kunna få så många som möjligt av sina vård- och omsorgsbehov tillgodosedda på plats. Kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar gäller för insatser av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast medan det är landstingen som ansvarar för läkarvården. Enligt socialtjänstförordningen ska det finnas en sjuksköterska tillgänglig dygnet runt i alla äldreboenden.

Ansvaret för läkarvården i äldreboenden regleras i Stockholms län genom avtal med kommunerna som bland annat anger målet och omfattningen för läkarvården. Från och med maj 2008 tillämpas ”Vårdval Stockholm” för läkartjänsterna i äldreboenden och kommunerna kan nu välja vilken vårdgivare de önskar anlita.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 11 juni 2010 - 11:06 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår