Anhörigas situation

En fjärdedel av alla personer över 55 år tar regelbundet hand om en äldre, sjuk eller funktionshindrad person, både i hemmet och utanför. Dessa personer kallas informella vårdgivare.

De informella vårdgivarna kan i sin tur delas in i tre grupper; anhörigvårdare, omsorgsgivare och hjälpare.

Anhörigvårdare, som utgör tre procent av de informella vårdgivarna, tar hand om en person i det egna hemmet minst flera gånger i veckan. Det vanligaste är omhändertagande av make eller maka och könsfördelningen är jämn.

Omsorgsgivarna, är en större grupp på sex procent, tar hand om en person utanför det egna hemmet flera gånger i veckan. Det kan vara en släkting, vän eller granne. Denna grupp är större delen kvinnor mellan 55 och 74 år.

Hjälparna, den största gruppen på 15 procent, tar hand om en person en gång i veckan eller mer sällan. Det kan vara både en person i det egna hemmet och utanför.

Samtidigt som anhörigas insatser ökat är de en dåligt nyttjad resurs i teamet kring den äldre. Det är ännu ingen självklarhet att de anhöriga bjuds in till vårdplaneringar, får information om den vård och omsorg den äldre behöver eller används som informant om den äldre.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 14 juni 2010 - 15:51 © Äldrecentrum

Kontakt

Ingrid Hjalmarson
08-690 58 13

Eva Norman
08-690 58 03

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår